Düzeltme: DYK ücreti okul idarecilerine ödenmemektedir.