Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu için ödenek talep edilirken yanlış yüklenen belgeler, yüklenmeyen belgeler veya yüklenen belgelerde yapılan yanlışlıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek sıkıntıların önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Yolluk ve yevmiyelerin ödeneceği belirtilen bir görev onayı (Kaymakamlık, Valilik, Genel Müdürlük Oluru) bulunması.  
  • Görev onayında yolculuk şeklinin (kara/hava/demiryolu) belirtilmesi.
  • Yurtiçi geçici görev yolluk çizelgesinde yolluk talep eden ve onaylayanın imzasının bulunması.
  • Belgeler haricinde belge yüklenmemesi.
  • Her bir yolluk talebi için ayrı ayrı görev onayı ve çizelge eklenmesi.
  • Reddedilen veya düzeltmeye gönderilen yolluk taleplerinin açıklama kısmına göre düzeltme yapılarak tekrar gönderilmesi.

Yolluk istenirken dikkat edilmesi gereken bu hususlara uyulmadığı takdirde, yollukların ödeneğe dönüştürülmesinde sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle kurumlarımızda görev yapan personellerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen hususlara dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.