Yöneticilikten ayrılanların sınavsız yeniden görevlendirilmesi yapılabilecek. Daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlar 1 yıl yöneticilik yapmış ise sınavsız Yeniden Atama yöntemiyle yönetici olarak görevlendirilebilecek. Ancak bu atama yeniden atama ve ilk atama sonrası kalan yerler için yapılacak.

İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olma, anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, okul Öncesi öğretmeni olma, ilkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde, sınıf Öğretmenliği öğretmeni olma şartı getirildi.

imam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından, imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilecek.

Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, 

Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilecek.

Meslekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az ikisi atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından görevlendirilecek

Yöneticiliğe yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunanlardan görevlendirmeye hak kazananlar, ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilecek

Müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı ayrı  değerlendirilecek. Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin olması durumunda öncelikli aday, puan üstünlüğüne göre belirlenecek

Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna

** Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ile (a) bendi kapsamında ataması yapılamayanlar yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim  kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna atanacak**

** iller arası isteğe bağlı yer değiştirenler 1 yıl cezalı olmayacak


EK1 KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

- İkinci 4 yıllık lisans puan kapsamından çıkartıldı.
- Diğer alanlarda yüksek lisans ve doktora kapsam dışına alındı.
- Sanatta Yeterlilik için puan getirildi. (8 puan)
- Hizmet Puanının Yüzde 3’ü puana dahil edilecek.
- Makale artık puan getirmiyor.
- Üniversitelerde ders okutmak puan getirmiyor.
- Bölüm başkanlığı puan getirmiyor.
- Disiplin cezalarından puan düşmeyecek
- Marka ve Tasarım Tescil puan dışında bırakıldı.
- Ulusal ve Uluslararası projeler puan getirmiyor.
- Seminer ve Kurs belge puanları ayrıldı.
- İYEP, DYK, Evde Eğitim, Destek Eğitim, Ders Dışı Eğitim, Tercih Danışmanlığı puan getirmiyor.
- Ulusal Uluslararası yarışmalar ve spor yarışmaları puan getirmiyor.
- MEB Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi kapsamında çalışmalar,
- Sosyal Sorumluluk ve Hayat Boyu Öğrenme kapsamındaki çalışmalar,
- Bakanlık Kitap yazma komisyonu
- Bakanlık öğretim programları çalışmaları
- Bakanlık materyal geliştirme çalışmaları
- Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamındaki çalışmalar
- Öğretmenlik uygulaması ve Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamındaki çalışmalar
- Okul, İlçe, İl Zümre Başkanlıkları puan getirecek
- Öğretmenlerin yaptıkları çalışmalardan idareciler puan alamayacak