İşte Levent Kuruoğlu'nun zorunlu yer değiştirmeye karşı çıktığı açıklaması:

Rotasyona Neden Karşıyız?

1- Öğretmenin en önemli haklarından birisi; zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra yer değiştirme hakkının sadece kendi isteğine bağlı olmasıdır. Rotasyon uygulaması ile inisiyatifinizde olan bu önemli hakkı Bakanlığa, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etmiş olacaksınız.

2- Rotasyon uygulamasında; puanlarda oynama, torpil ve yandaş koruma vb. gibi suistimallerin önüne geçileceğinden emin olabilmek mümkün değildir. Benzeri suistimalleri yönetici atamalarında da yaşıyoruz.

3- Rotasyonu destekleyen ve bunu taşradan merkeze gelebilmek için bir şans olarak gören öğretmenlerimiz uygulamayı gördükten sonra büyük hayal kırıklığı yaşayacaktır. Rotasyon, merkeze gelebilmek için bir çözüm değildir. Merkezdeki öğretmen merkezde başka bir okula giderken, taşradaki öğretmen bir başka taşra ilçesine gidebilecektir. 2015 yılında ilan edilen ilçe puanları böyle bir sonuç doğurmaya yönelikti. O tarihte de aynı problem sendikalar tarafından dile getirilmiş, oluşturulan sert tepkiler rotasyonun iptalini sağlamıştı. Maalesef aynı senaryo tekrar uygulanmak istenmektedir.

4- Öğretmenler için yıllarca aynı öğrencileri okutmaları söz konusu değildir. Öğrenci sürekli değişmektedir. Bina ya da çevre değiştirmek bir anlam ifade etmeyecektir. Kurum kültürü denilen kavram, aynı yer ve çevrede uzun yıllar çalışma sonucu elde edilebilir ve başarı için önemlidir.

5- Bugün 8-10-12 yılda uygulanacağı konuşulan rotasyonun, önümüzdeki süreçte 3-4 yılda bir yapılması ve sadece il içinde değil, iller arasında da yapılmasının da önü açılmış olacaktır. Önemli bir hakkımızı kaybetmenin başka hangi olumsuz sonuçlar doğuracağını bugünden kestirebilmek, haklarımızı korumak için vaz geçilmez olarak görülmelidir.

Mülakatı -verilen söze rağmen- inatla savunan, Öğretmen Akademisi gibi yeni problemler yaratmaya çalışan Bakan @Yusuf_Tekin, tartışılan kariyer basamakları sistemi ve kadroya geçen ancak hala aile birliğini sağlayamayan öğretmenler için hiçbir adım atmaz iken rotasyon tartışması ile öğretmenlerin arasına nifak tohumu ekmeyi başarmış görünmektedir.

Rotasyona HAYIR! Kazanılmış haklarımızı kaybetmeyelim. Tuzaklara dikkat edelim. Feraset sahibi olalım.