“Memurlar için aybaşları, ekonomik haklarının gündeme geldiği zamanlar halini aldı. Çünkü yıllarda Türkiye'de enflasyon oranları yüksek seyretmektedir. Bu durum da sabit gelirliler olan öğretmen ve memurların alım gücünü önemli ölçüde düşürmüş durumdadır.
 Maaş artışları yıllık olarak yapılırken, enflasyon aylık olarak artmaya devam etmekte, öğretmen ve memurların alım gücü her ay biraz daha azalmaktadır.

Peki; aylık enflasyon farkı neden önemlidir?

Enflasyon farkının aylık olarak hesaplanması, öğretmen ve memurların alım gücünün korunmasına yardımcı olacaktır.
 Yıllık enflasyon farkı ile öğretmen ve memurlar, bir önceki yıla göre kayıplarını telafi etmeye çalışmaktadır. Ancak, yüksek enflasyon ortamında bu kayıpların telafi edilmesi mümkün olmamaktadır. Aylık enflasyon farkıyla birlikte bütçesi rahatlayan öğretmen ve memurların motivasyonunun artacağı ve bu konunun iş barışını da olumlu etkileyeceği kesindir. Aksi taktirde kayıp büyük olmaktadır!

Yıllık enflasyon farkı ile öğretmen ve memurların yaşadığı kayıplar giderek artmaktadır. Örneğin, 2023 yılında enflasyon oranı %64,27 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda, Ocak ayında maaş alan bir öğretmen veya memur, yıl sonunda maaşının %40'tan fazlasını kaybetmiştir.

Sonuç olarak öğretmen ve memurların alım gücünün korunması ve kayıplarının telafi edilmesi için enflasyon farkının aylık olarak hesaplanması gerekmektedir. Bu durum, hem öğretmen ve memurların refahı hem de eğitim ve kamu hizmetlerinin kalitesi için oldukça önemlidir.

Eğitim ve kamu hizmetlerinin kalitesini korumak için öğretmen ve memurların refahını korumak şarttır. Bu yönde taleplerimiz:

Enflasyon farkının aylık olarak hesaplanması,
Kayıpların telafi edilmesi için ek zam yapılması,
Sabit gelirlilerin alım gücünün korunmasına yönelik kalıcı çözümler üretilmesidir.”