ÖĞRETMEN
Giriş Tarihi : 04-05-2023 20:16   Güncelleme : 04-05-2023 20:21

Derse öğrenci gelmese de öğretmene ek ders ücreti ödenir! İşte mahkeme kararı...

Mahkeme, 2022 yılında öğrenci gelmese de ders görevini yerine getirmek üzere hazır olan öğretmene ek ders ücreti ödenmesine karar vermişti.

Derse öğrenci gelmese de öğretmene ek ders ücreti ödenir! İşte mahkeme kararı...

Bir özel eğitim Öğretmenin, öğrencinin okula gelmediği döneme ait ek ders ücretlerinin ödenmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptali için açmış olduğumu davada, mahkeme, öğretmenin kendi kusuru olmaksızın fiili imkânsızlık nedeniyle ek ders görevinin yerine getirilemediği gerekçesiyle, talep edilen ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Bursa 2. İdare Mahkemesi, kararında şu ifadelere yer verdi:

“…Olayda, ek ders görevinin yerine getirilmemesi halinin, davacının şahsından kaynaklı bir nedene dayanmadığı, sınıf mevcudunu oluşturan tek öğrencinin okula gelmemesi nedeniyle bu görevin yerine getirilemediği, üstelik ek ders istemine konu günlerde davacının ders görevini yerine getirmeye hazır bir şekilde fiilen okulda bulunduğu sabit olup, bu noktada taraflar arasında da bir ihtilaf bulunmamaktadır.

Bu durumda, 23.11.2021 ve 26.11.2021 tarihleri için fiilen yerine getirilemeyen ek ders görevlerinin davacının şahsına özgülenebilecek bir nedenden kaynaklanmadığı, davacının söz konusu günlerde görev yerinde ve ders görevini yerine getirmeye hazır bir halde bulunduğu, dolayısıyla ortada davacıya atfı kabil kusurlu bir durumun da mevcut olmadığı hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının kendi kusuru olmaksızın fiili imkânsızlık nedeniyle yerine getirilemeyen ek ders görevi nedeniyle talep konusu tarihlere ait ek ders ücretlerinin davacıya ödenmesi hakkaniyet gereği olup, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Mahkeme kararı için tıklayınız

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri