ÖĞRETMEN
Giriş Tarihi : 29-12-2022 08:30   Güncelleme : 29-12-2022 08:30

Bu derecelerdeki uzman ve başöğretmenler yüzde 20 fazla tazminat alacak

Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Uzman ve Başöğretmenlerin 2023 yılından itibaren alacakları yeni tazminat oranlar düzenlendi. Karara göre 1. ve 2. derecelerdeki uzman ve başöğretmenler, diğer derecedekilere göre yüzde 20 daha fazla tazminat alacaklar.

Bu derecelerdeki uzman ve başöğretmenler yüzde 20 fazla tazminat alacak

Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Uzman ve Başöğretmenlerin 2023 yılından itibaren alacakları yeni tazminat oranlar 7354 sayılı Öretmenlik Meslek Kanunundaki oranlara göre yeniden düzenlendi. Kararda yayınlanan yeni oranlar 15.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Karara göre 1. ve 2. derecelerdeki uzman ve başöğretmenler, diğer derecedekilere göre %20 daha fazla tazminat alacaklar.

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6617

Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aym Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2023 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur.

 

MADDE 2- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan "20" ve "15" ibareleri sırasıyla "60" ve "50" şeklinde, (c) bendinde yer alan "40" ve "30" ibareleri sırasıyla "120" ve "100" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 2 nci maddesi 15/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri