Mayıs döneminde sendika üye sayısı tespit çalışmaları neticelenerek, 5 Temmuz 2024 günlü Resmi gazetede yayınlandı. Resmi Gazete’deki verilere göre Birleşik Kamu İş 176 866 üye ile 3. Büyük Konfederasyon oldu.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince kamu çalışanlarının sendika üye sayısı 2024 yılı için Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile belli oldu.

Resmi Gazete’de yayınlanan verilere göre sendikalı kamu görevlisi sayısı geçen yıla göre 120 bin 686 kişi artarak 2 milyon 251 bin 330'a yükseldi.

Bakanlığın istatistiki verilerine göre 2 milyon 994 bin 550 memurdan yüzde 74,18'ine tekabül eden 2 milyon 251 bin 330'unun memur sendikalarına üyeliği bulunmaktadır..

İşte konfederayonların üye sayıları: