ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ÖMK VE KARİYER BASAMAKLARI İLE İLGİLİ SON KARARI 

1- Aday öğretmenlikten kadroya geçme sürecindeki SUBJEKTİF ifadeler içeren maddeler iptal edildi.

2- Uzman ve başöğretmen olmak için ‘'yapmış olmak için istenen'' mesleki gelişim maddesi iptal edildi.

3-  6. Maddenin tümünü iptal etmemiş buradan sadece 8. fıkrayı iptal etmiş görünüyor.

 **Bu madde daha çok, uzmanlıkta bekleme süresini tanımlıyor.**

6. Maddenin 8. fıkrası şöyle: "Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

 

Yüksek Mahkeme, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun şu maddelerini iptal etti:

- Aday öğretmenlerin Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu mesleğe atanması,

- Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların atanamayacağı,

- Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi,

- Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi,

- Öğretmenlere yönelik "mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan" kısmı,

- Uzman öğretmenlere yönelik "ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar" bölümlerini iptal etti