Uzman öğretmenlik- Başöğretmenlik tartışmalarının merkezinde öğretmenler var. Bu şaşılacak bir durum değil. Ne de olsa eğitimle ilgili her konuda ana kahraman öğretmen.

Müfredat değişir, uygulayan öğretmendir; sistem değişir, branşına entegre eden öğretmendir; teknoloji gelişir, sınıfta kullanacak olan yine öğretmendir.

Sınıf mevcudu 15 de olsa 60 da olsa, uyruğu, dili farklı öğrenciler de olsa, köy okulunda tek öğretmen de olsa, şehrin en merkezi okulunda da olsa, 5. Sınıfları da okutsa 8. Sınıflara giriyor da olsa. Yüz yüze de olsa canlı derste de olsa dersini verir.

Masa başında istenildiği kadar yönetmelik hazırlansın öğrencilerine uygun olup olmadığına karar verecek olan da sınıfına, branşına uyarlayacak olan da öğretmendir.

Adına ne derse densin, kaç başlığa, bölüme ayrılırsa ayrılsın programlar öğretmenlere hitap etmezse uygulanamaz.

Öğretmenin yerinde sayması diye bir durum zaten olamaz. Hizmetiçi eğitimler, yazılı sınavlar, ortak sınavlar, değişen sınav sistemleri, gelişen teknoloji, değişen öğrenci profilleri, veliler, yerel, ulusal, uluslararası projeler vb. birçok etmen zaten öğretmeni hep hazırda bekletir. Bunun en güzel örneğini pandemi döneminde önceden hiçbir eğitim almadan canlı derslerde okuma yazma öğretmiş öğretmenlerimiz oluşturmadı mı?

Bizi uzman yapacak olan bu vasıflarımız değil de PDF ezberlemekse merak etmeyin onu da yaparız. Fakat bilinmeli ki sınıfta uzman, öğretmendir ve her zaman eğitimin ana kahramanıdır.