Bakanlık nihayet yönetici görevlendirme yönetmeliğine el attı.

Sayın Bakanın öğretmenler odası ziyaretlerinde alınan geri bildirimler, sendikaların ve STK talepleri doğrultusunda yapılan değişikleri bu yazıda özetledik;

1- Yeni bir madde ile artık yöneticilikten ayrılanların sınavsız yeniden görevlendirilmesi yapılabilecek.

Daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlar 1 yıl yöneticilik yapmış ise sınavsız yeniden atama yöntemiyle yönetici olarak görevlendirilebilecek. Ancak bu atama yeniden atama ve ilk atama sonrası kalan yerler için yapılacak.

2- İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde,
din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmeni olma, anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, okul öncesi öğretmeni olma ilkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde, sınıf öğretmeni olma şartı getirildi.

İmam hatip liselerine din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri arasından, imam hatip ortaokullarına imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilecek.

3-Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilecek.

4- Meslekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az ikisi atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından görevlendirilecek.

5- Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecek.

6- Yöneticiliğe yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunanlardan görevlendirmeye hak kazananlar, ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilecek.

7- Müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı ayrı değerlendirilecek. Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin olması durumunda öncelikli aday, puan üstünlüğüne göre belirlenecek

8- Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna atanacak.

Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ile (a) bendi kapsamında ataması yapılamayanlar yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna atanacak

 

EK-1'DE ESASLI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

- İkinci 4 yıllık lisans puan kapsamından çıkartıldı.

- Diğer alanlarda yüksek lisans ve doktora kapsam dışına alındı.

- Sanatta yeterlilik için puan getirildi. (8 puan)

- Hizmet puanının Yüzde 3’ü puana dahil edilecek.

- Makale artık puan getirmiyor.

- Üniversitelerde ders okutmak puan getirmiyor.

- Bölüm başkanlığı puan getirmiyor.

- Disiplin cezalarından puan düşmeyecek.

- Marka ve tasarım tescil puan dışında bırakıldı.

- Ulusal ve uluslararası projeler puan getirmiyor.

- Seminer ve kurs belge puanları ayrıldı.

- İYEP, DYK, evde eğitim, festek eğitim, ders dışı eğitim, tercih danışmanlığı puan getirmiyor.

- Ulusal uluslararası yarışmalar ve spor yarışmaları puan getirmiyor.

 

PUAN GETİREN ÇALIŞMALAR

- MEB belgelendirme hizmetleri yönergesi kapsamında çalışmalar,

- Sosyal sorumluluk ve hayat boyu öğrenme kapsamındaki çalışmalar,

- Bakanlık kitap yazma komisyonu

- Bakanlık öğretim programları çalışmaları

- Bakanlık materyal geliştirme çalışmaları

- Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamındaki çalışmalar

- Öğretmenlik uygulaması ve aday öğretmen yetiştirme programı kapsamındaki çalışmalar

- Okul, ilçe, il zümre başkanlıkları puan getirecek.

 

EK-2 tamamen EK-1 ile aynı formatta düzenlenmiş.

Aday öğretmenlikte değerlendirici olmak ve uygulama staj öğrencilerine öğretmen olmak EK-2' de puan dışı bırakılmış.

Öğretmenlerin yaptıkları çalışmalardan ve etkinliklerden yöneticiler artık puan alamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı basında çok yer bulan ve yöneticileri belge sahtekarlığına iten sisteme el atmış, tecrübeye puan artırılmış özellikle deneyimli yöneticilerin küskünlüğü göz ardı edilmemiştir.

Yıllardır yönetici görevlendirme yönetmeliğinin değişmesi üzerine kalem oynatan bir eğitim yöneticisi olarak değişiklikler için "Yetmez ama evet." diyorum.

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir, vesselâm. (Heraklius)

Erhan Ziya Sancar
Guncelegitim.com