31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimler, Türkiye'de demokrasinin ve adaletin güçlenmesi için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin toplumda yarattığı hoşnutsuzluk sandığa yansımış, Cumhuriyetimiz 2. yüzyılına güçlenerek ve umutla girmiştir. Seçim sonuçları yurttaşların demokrasiye olan inancının ve barışçıl değişim umudunun hala canlı olduğunu göstermiştir.

Artık, çağdaş, demokratik, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla, kişilerin ve çıkar odaklarının değil, tüm halkın ortak yararına dönük çalışma zamanıdır.

Belediyeler, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 14. maddesine göre eğitim ve kültür alanında aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

•⁠  ⁠Okul binalarının yapımına ve onarımına katkıda bulunmak,

•⁠  ⁠Eğitim ve kültür tesisleri kurmak ve işletmek,

•⁠  ⁠Kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,

•⁠  ⁠Yayın yapmak,

•⁠  ⁠Kütüphaneler kurmak ve işletmek,

•⁠  ⁠Spor alanları kurmak ve işletmek,

•⁠  ⁠Aile eğitimi ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

•⁠  ⁠Engelli çocuklara yönelik eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunmak,

•⁠  ⁠Yoksul öğrencilere burs vermek,

•⁠  ⁠Okul çağındaki çocukların okula gitmesini teşvik etmek.

Seçim sonuçları, halkın eğitime ve eğitime yatırıma verdiği önemi de açıkça göstermiştir. Devlet okullarının fiziki ve donanımsal eksiklikleri, kamusal eğitimden uzaklaşma, eğitimdeki fırsat eşitsizliği gibi sorunlara çözüm bulunması için belediyelere büyük görev düşmektedir.

 

Yeni dönemde belediyelerin eğitim alanındaki görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesi için aşağıdaki adımları atması gerekmektedir:

•⁠  ⁠Devlet okullarının fiziki ve donanım eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

•⁠  ⁠Eğitimin ayrılmaz parçası, beslenme, barınma ve ulaşımdır. Bugün çocuklarımız okullarda aç ve susuz bırakılmıştır. Sağlıklı beslenme hakkının sağlanması için öğrencilere okullarda ücretsiz, okul dışında da indirimli yemek hizmeti sunulmalıdır.

•⁠  ⁠Yoksul ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlanması için burs ve sosyal yardımlar yapılmalıdır.

•⁠  ⁠Belediye yurtları açılarak, öğrencilerin barınma imkanlarının sağlanması ve onların ne olduğu belirsiz yapıların eline bırakılmaması sağlanmalıdır.

•⁠  ⁠Her mahallede yaşam ve eğitim evleri oluşturularak yetişkinlere ve çocuklara yönelik eğitim kursları, kreşler ve hobi kursları açılmalıdır.

•⁠  ⁠Yaşam ve eğitim evlerinde atanmayan öğretmenlerin istihdamı sağlanmalıdır.

•⁠  ⁠Okullar ve okul çevresi yeşil alanlarla donatılmalı, çocuklara ve yurttaşlara daha fazla yaşam alanı sunulmalıdır.

31 Mart seçim sonuçları, Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir. Bu yeni dönemde, belediyelerin eğitim alanında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. (Eğitim İş)