ÖĞRETMEN
Giriş Tarihi : 22-12-2022 08:18   Güncelleme : 22-12-2022 08:20

Uzman öğretmenlerin 1 derece için okula vermeleri gereken dilekçe örneği

Uzman öğretmenlerin 1 derece için okula vermeleri gereken dilekçe örneği

Uzman öğretmenlerin 1 derece için okula vermeleri gereken dilekçe örneği

 

MEB Bakan Yardımcısı Petek AŞKAR imzasıyla ''Uzman ve Başöğretmenlik Sertifika Düzenlemeye İlişkin İş ve İşlemler'' konulu yazı illere gönderildi.

Resmi yazıda sertifika alanların "sertifikalarını görev yaptıkları kurumlara ibraz etmeleri hâlinde söz konusu unvanlar için öngörülen 1 dereceden yararlandırılacaklardır" denilmektedir.

Yazının ilgili maddeleri şöyle:

"16 Aralık 2022 tarihinde ilan edilen kesin sonuçlar doğrultusunda uzman öğretmen/başöğretmen unvanı almaya hak kazananlar;


1- Sertifikalarını, 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden alabileceklerdir.
 

2- Söz konusu unvanlardan sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yararlandırılacaklardır.
 

3- Sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacaklardır.
 

4- Sertifikalarını görev yaptıkları kurumlara ibraz etmeleri hâlinde söz konusu unvanlar için öngörülen 1 dereceden yararlandırılacaklardır." 

 

ÖRNEK DİLEKÇE:

 

………………………………. OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

             Okulunuzda …………………………  nolu kimlik numarasıyla öğretmen olarak görev yapmaktayım. 

          14.02.2022 tarihli ve 31750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7354 sayılı

Öğretmenlik Meslek Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliğine göre sınava girdim ve sınavı başarıyla kazandım.

          İlgili yönetmelikte “Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarını uzman öğretmen/ başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanır. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.” denilmektedir.

          Bu hüküm çerçevesinde 16 Aralık 2022 tarihinden itibaren kesin sonuçlar doğrultusunda ekte sunduğum sertifikanın kurumumuza ibraz ederek tarafıma hüküm doğrultusunda 1 derece verilmesi hususunda;

          Gereğini bilgilerinize arz ederim.       

                       

  .../12/2022

 ADI SOYADI

İMZA  

 

GÖREVİ:

UNVANI:

ADI SOYADI:

DOĞUM YERİ VE TARİHİ:

T.C. KİMLİK NO:

 

Ek:  1 Ad. Uzman Öğretmenlik Sertifikası

 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri