Öğretmenlik meslek kanunu değişiyor mu? Öğretmenlik meslek kanununda, neler değişecek? Öğretmenlik meslek kanunu  ne zaman değişecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde hangi değişiklikler yapılmalıdır, neler eklenmelidir?

İşte Bakanlığın gönderdiği yazı:

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı: E-20299769-774.07-92406688
Konu: Öğretmenlik Meslek Kanunu

DAĞITIM YERLERİNE 19.12.2023

Eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklananda ilerlemelerini düzenlemek amacıyla hazırlanan 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu 14.02.2022 tarihli 31750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Öte yandan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kimi hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır. Anayasa Mahkemesinin 13.7.2023 tarihli ve E: 2022/47, K: 2023/124 sayılı kararı ile Kanunun bazı hükümleri iptal edilmiş ve karanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (27.06.2024) yürürlüğe gireceği hüküm altına alır.

Bu bağlamda, Anayasa Mahkemesinin söz konusu karan da dikkate alınarak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik çalışmaları yürütülmekte olup varsa söz konusu çalışmalara ilişkin sendikanız görüp ve önerilerinin 28.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi hususunda:

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Cevdet VURAL
Bakan a
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü