1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan MEB’e Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle yönetici atamalarında birçok değişiklik yapıldı. Yeni yönetmelikte puanlama sisteminde değişiklik, görev yapılacak müdürlükte o müdürlüğe ait branşlardan olmak şartı getirildi.

 

Ancak proje okulları konusunda madde eklenmemesi eleştiri konusu oldu.

E-twinning, Tübitak,Uluslararası yarışmalar, makaleler artık puan getirmeyecek.

Bir tane bilimsel makalesi olmayan, Uluslararası yarışmalarda boy gösteremeyen, proje geliştiremeyen, Yazılı sınavlarda başarılı olamayıp, mülakatla idareci olanlar bir anda istikametlerini proje okullarına çevirerek “elbette ben olmalıyım, tabi ki benim hakkım” diyerek boy gösterir oldular.

Bu idareciler hangi güce, hangi dernek veya vakfa dayanarak bu tarz söylemlerde bulunmaktadır?

Aslında cevabı beklenen birçok soru var;

  • Var olan o kadar üstün gayretli idareciler proje okullarına görevlendirmede neden göz ardı edilmektedir?
  • Proje okullarına yönetici görevlendirme kıstasları nelerdir?
  • Hâlihazırdaki proje okul yöneticilerinin başarı oranları istatiksel olarak ne durumdadır?

 

Yönetmelikteki eksiklikler, proje okullarına talip olan, özveri ile çalışan, farkındalık yaratan başarılı yöneticilerimizde hayal kırıklığı yaşatmıştır.

Maalesef gelecek nesil düşünülmemiş, proje okullarına yönetici atamaları birilerinin keyfiyetine bırakılmıştır.

Senidkamız her zaman ve her durumda ehliyet ve liyakati savunur.

Proje okullarına yönetici görevlendirilmesinde MEB eksiklikleri görmeli ve düzenleme yapmalıdır. Liyakatli, çalışkan ve başarılı yöneticiler küstürülmemelidir.

 

Timur Yılmaz
Anadolu Eğitim Sendikası
Genel Başkan Yardımcısı