ÖĞRETMEN
Giriş Tarihi : 15-11-2022 14:05

Memur soruşturmalarında zamanaşımı nedir? Süre hesabı nasıl yapılır?

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği memur soruşturma sürelerinin yasal dayanaklarını ele alırken konu hakkında ipuçları veriyor. işte detaylar

Memur soruşturmalarında zamanaşımı nedir? Süre hesabı nasıl yapılır?

Memur arkadaşlarımızın soruşturma süreleriyle ilgili sorularına cevap verirken dayanağımız tabi ki 657 sayılı DMK olacaktır. Kanunun 127. maddesinde disiplin cezası verilmesinde zaman aşımı hususu düzenlenmiştir.

İlgili madde şu şekildedir:

Zamanaşımı:

Madde 127 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/33 md.)

Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

  a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

  b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

" Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren  nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar."demektedir.

Bu maddeyi yorumlayacak olursak:

İlgili maddenin (a) bendine göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmalıdır. Burada memur arkadaşlarımız büyük bir yanılgıya düşmektedir. Bu bir aylık süre soruşturmanın tamamlanması için değil başlaması için gerekli süredir. Bu durumu örnekleyerek açıklamaya çalışalım.

Örneğin:
Ahmet Hoca’yı şikâyet eden vatandaş; şikâyet dilekçesini 18.07.2022 tarihinde idareye vermiştir. Ahmet Hocanın soruşturmasına bir ay içinde başlanmalıdır. Yani 18.08.2022 tarihine kadar soruşturmanın sonuçlandırılması gerekmemektedir. 18.08.2022 tarihine kadar muhakkik atanmış olmalıdır. Bu soruşturmaya 16.08.2022 tarihinde muhakkik atanmış ve bu muhakkiklerde 28.08.2022 tarihinde Ahmet Hocanın ifadesine başvurmuş olabilir. Fakat 18.07.2022 tarihinde şikâyet edilen Ahmet Hocanın soruşturulması için 19.08.2018 tarihinde muhakkik atanmış ise Ahmet Hoca’ya zaman aşımından dolayı ceza verilemeyecektir.

İlgili maddenin 3. fıkrasına göre; iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Yukarıdaki örneğimizden devam edecek olursak; Ahmet Hoca’ya 18.07.2024 tarihine kadar disiplin cezası verilmez ise zamanaşımından dolayı Ahmet Hoca’ya disiplin cezası verilemez.

Unutulmamalıdır ki; muhakkiklerin soruşturma dosyalarını tamamlama süresi bulunmamaktadır.
Muhakkikler 657 sayılı Kanunun hak düşürücü zaman aşımı sürelerini dikkate alarak soruşturma dosyalarını tamamlamak zorundadırlar. Şikâyet tarihinden itibaren iki yıl geçmiş ise disiplin cezası yönünden hiçbir işlem yapılamaz fakat bu memura cezanın içeriğine göre ceza davası açılabilir.

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri