MEB
Giriş Tarihi : 30-06-2023 13:23

MEB'den yaz okulu yazısı

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (Yaz Okulu İngilizce ve Matematik Dersleri Çerçeve Programları), Telafi Eğitimi ve Okul Öncesinde Yaz Eğitimi Uygulama Esasları yayımlandı.

MEB'den yaz okulu yazısı

DAĞITIM YERLERİNE:
İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi. b) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu. c) 21.06.2023 tarih ve E-84037561-20-78846075 sayılı Makam Oluru.

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları ilgi (a) Yönerge ve ilgi (b) Kılavuzu hükümlerine göre yürütülmektedir.

Yaz okulu kapsamında 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik açılacak kurslarda öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, verileri okuyarak analitik düşünmeye sevk etmek; İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve Matematik derslerinden çerçeve öğretim programları hazırlanmıştır. Yaz okulu kapsamında açılan kursların ekte gönderilen çerçeve programları doğrultusunda yürütülmesi husunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Halil İbrahim TOPÇU
Bakan a.
Ortaöğretim Genel Müdürü

 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri