Değerli Arkadaşlar

Haziran dönemi mesleki çalışma ile ilgili halen Bakanlığımıza çeşitli konularda sorular gitmektedir. İllere gönderilen yazı da da ifade edildiği üzere Pazartesi ve Salı günü programların ortak metin kısmı tüm öğretmenlerimizin katılımıyla değerlendirilecektir. Değerlendirme ek-1 form üzerinden yapılacak ve her okul için sadece bir adet form doldurulacaktır.  Mesleki çalışmanın hiç bir aşamasında bireysel değerlendirme yapılması istenmemiştir.

Değerlendirmeler öğretmenlerimizin ortak görüşünü yansıtacak şekilde olacak ve bu şekilde yapılacak değerlendirme sonucu Ek-1 form programın ortak metin kısmı Salı günü akşamına kadar veri.meb.gov.tr adresine işlenenecektir.

Bu adrese her hangi bir öğretmenimizin mebbis şifresi ile giriş yapılabilmektedir.

Mesleki çalışmanın çarşamba ve perşembe günleri ise alanında program değişikliği olan öğretmenlerimiz il/ilçe milli eğitim müdürlerimizin yapacağı planlama doğrultusunda eğitim bölgesi düzeyinde zümre halinde program değerlendirmesi yapıp Ek-2 forma işleyecekler.Bu aşamada da bireysel değerlendirme yapmayacaklardır.Her eğitim bölgesinin zümre başkanları zümrede yer alan öğretmenlerimizin ortak kanaatini forma yansıtacaktır. Ek-2 formun perşembe günü akşamında kadar doldurulacaktır.
 Alanında program değişikliği olmayan öğretmenler ise çarşamba ve perşembe günlerinde kendi okullarında bağlı oldukları genel müdürlüğe göre belirlenen çalışmaları yürüteceklerdir.

Cuma günü ise kurul ve komisyon çalışmalarına ayrılmıştır. Haziran dönemi mesleki çalışma programının yapılan bu açıklama ve gönderilen yazı doğrultusunda titizlikle takip edilmesi hususunu hassaten rica ediyoruz. Not: Ek-1 ve Ek-2 Formlar gönderilen yazı ekinden alınabileceği gibi veri.meb.gov.tr adresinden de temin edilebilir.

Konu önemli Okul Müdürlerimizin takip etmesi gerekmektedir.