Öğrencilerin mesleki anlamda yetenekli olduğu alana yönlendirilmesi için çalışma yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında kademeler arası geçiş de dahil olmak üzere öğrencinin üzerinde sınav baskısını kaldıracak bir mekanizma kurulacak.

PLAN AŞAMASINDA

Bu kapsamda birçok Avrupa Birliği ülkesinde de uygulanan 'eğitimde yönlendirme' planı üzerinde duruluyor.

Henüz plan aşamasında olan çalışma ile öğrencinin yeteneği, uygun yaşlarda tespit edilecek. Bu yetenek doğrultusunda öğrencinin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumuna yönlendirmesi yapılacak. Öğrencinin okul yaşamının erken yıllarında çalışmalar başlatılacak. Mesleğe yöneltme için sürekliliği olan bir program seçilecek. Öğrencinin gelişme ve olgunlaşma süreci takip edilecek. Uygulama ile öğrenci belirli bir mesleği zamanından önce seçme baskısından kurtarılacak. Öğretim, bireyin meslek seçmesi gibi kısıtlı bir iş ya da eylem için olmaktan çok mesleksel gelişim kavramı içinde ele alınacak.

DÜNYADA VAR

Bu uygulamanın benzer örnekleri İngiltere, Fransa ve Almanya'da da bulunuyor. Bu ülkelerde öğrencinin başarısı gözleme dayalı değerlendirmenin yanında, derslerde yapılan çalışmaların sonucuna dayalı değerlendirmelerle belirleniyor.

Merve Safa Akıntürk / YENİŞAFAK