Yayımlanan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor. Örnek sorular, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yer alan "öğrencilerin cevapları oluşturması gerekliliğinin daha net anlaşılması" amacıyla hazırlandı.

Ayrıca örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara verecekleri cevaplarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar. (MEB)

* Örnek soru kitapçıklarına odsgm.meb.gov.tr sayfasından ulaşılabiliyor.

* Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

* Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.