Sosyal medya'da yaptığımız "Öğretmenler Odası Buluşması’ndan" Yusuf Tekin’e çağrı

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin; eğitimin en önemli paydaşı olan öğretmenlerin nabzını ölçmek, sorunlarını ve taleplerini öğrenmek amacıyla Öğretmenler Odası Buluşmaları yapıyor. Bu yaklaşımı faydalı ve değerli buluyorum.

Biliyoruz ki günümüzde sosyal medya sayesinde daha geniş kitlelere ulaşmak mümkün…

İşte bu fikirden yola çıkarak daha çok öğretmenimize ulaşabilmek için Öğretmenler Odası Buluşması’nı sosyal medya üzerinden başlattım. 

Eğitime ve eğitimciye katkı sunabilmek ve daha çok öğretmenimizin sesini ve görüşünü Milli Eğitim Bakanımıza duyurabilmek için yüzbinlerce eğitimcimizin takip ettiği sosyal medya eğitim grubunda Sayın Bakan Yusuf Tekin'in ÖĞRETMENLER ODASI Buluşması’na katılsaydınız, öğretmene ve eğitime dair neleri dile getirirdiniz? sorusunu yönelttim. 

Öğretmenlerimiz; Sayın Bakanımız Yusuf Tekin’e eğitimde aranan başarının yakalanabilmesi, eğitimde yaşanan problemlerin çözülebilmesi, öğretmenlerin kronikleşmiş sorunlarına çözüm üretilebilmesi, motivasyonunu artırıcı çalışmalara ışık tutabilmesi için görüşlerini ifade ettiler.

Sosyal Medya Öğretmenler Odası Buluşmasından; Sayın Bakanımız Yusuf Tekin’e’ değerli öğretmenlerimizden çok değerli mesajlar bırakıldı, hepsini burada ifade etmek mümkün olmasa da işte o mesajlar birinci ağızdan aynen şöyleydi:

“Mülakatı kaldırmasını isterdim...”

“CİMER ve benzeri uygulamalarla öğretmenler asılsız ihbarların hedefi haline getirilmiştir. Bu uygulamalar keyfiyet yaratmaktadır. CİMER şikayet hattı olmaktan çıkarılmalıdır ve öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar hakkında kamu davası açılmalıdır.”

"Whatsapp grupları ile emir yağdıran okul yöneten okul yönetcilerinin önüne geçilmelidir"

"İlkokullarda dersler  5 saat olmalıdır son iki saati etkinliklere ayrılmalıdır."

"Özel okullarda olduğu gibi öğreniclerin ders kitabı dışındaki yardımcı kaynaklardan yarlanmasının önündeki engel kaldırılmalıdır"

“Bizim dile getireceğimiz her şeyi zaten biliyorlar. Boşa nefes tüketmekten başka bir işe yaramaz. Her gelen yeni yükler getirmesin yeter.”

“Beni anlayabilmesi için en az on yıl öğretmenlik yapması lazım bu yüzden bir şey dile getirmezdim”

“MEB, Protokol Anlaşması yaparak iş birliğine gidiyor. MEB, bir Protokol Anlaşmasını da Bankalarla yapsa da MEB Personelinin Promosyon hakkını, bankalara bırakmasa!”

“Şımarık ve sınıf, okul disiplinini bozan hakkında bir yılda farklı üç öğretmen tarafından 3 tutanak tutulan öğrencinin dersine giren öğretmenlerin oyuna sunulma şartıyla salt çoğunluk örgün eğitim e müsait değil kararı çıktığında o öğrencinin örgün eğitim sisteminin dışına atılması maddesini isterdim”

“Temel eğitimden başlayarak; spor salonu, konferans salonu, müzik ve resim atölyesi olmayan okul kalmasın. Her okulda rehber öğretmen olsun. İlkokullarda spor, müzik, resim branş öğretmenleri 2.sınıftan itibaren derslere girsin.2'li eğitim yapılan okul kalmasın. Davranış problemleri sınıf ve rehber öğretmen tarafından çözülemeyen öğrencilerin bakanlık tarafından oluşturulan birim ile aile ziyaretleri ve uzman yönlendirmeleri yapılsın. Ram raporları daha detaylı incelemeler sonucu çıkarılsın ve her okulda destek eğitim öğretmeni olsun. Eğitim fakülteleri azaltılsın ve tam donanımlı öğretmenler yetiştirmek için eğitim kalitesi arttırılsın. Öğretmenlerin hem çalışırken hem de emekli olduktan sonraki maddi manevi şartları iyileştirilsin. Böylece tercihte önceliği olan bir meslek haline gelsin. Tüm bu imkanlar sağlandıktan sonra da bu mesleği severek yapmayan, ülkenin geleceğini heba eden kişiler elensin.”

 “Disiplin sorunlarını çözmeye yönelik etkili yaptırımlar, devamsızlık sorununu azaltmaya dönük kurallar, öğrencilere en az 1 öğün yemek. Daha yazılacak pek çok şey var ama ilk aklıma gelenler bunlar.”

“İlkokulda derslerin 5 saate düşürülmesi gerektiğini söylerdim. Çocuklara 6 ders fazla geliyor Zor tutuyoruz. Oyun, boyama, çizgi film ne yaparsanız yapın sıkılıyor çocuk. Son derste sırtına çantasını alıp dolaşıyor sınıfta.”

“Mülakatla öğretmen atanmamasını okulları camiye çevirmemesini öğretmenlerin gasp edilen otorite yetkilerinin iadesini ekonomisinin iyileştirilmesini uzmanlık başöğretmenken emekli olan öğretmenlerin emekli olunca da emekli aylığına yansımasını yol parası yemek parası lojman yardımı yapılması zira kiralar bu kadar yükselen tek maaşlı bir öğretmen ev kirasına çalışıyor köye gidip gelen öğretmen maaşınım yarısını benzine veriyor daha çok ama parmağım yoruldu”

“Herkesin okutulmaya çalışıldığı. Okumak isteyen ile okumak istemeyen öğrencinin aynı sınıfta olduğu kesintisiz eğitim sisteminin kesintili olmasını. Okumak isteyenlerin okuyacağı okumak istemeyenlerin çıraklık kanalı ile sanayiye yönlendirileceği bir sisteme geçilmesi gerektiğini söylerdim”

“Gençlerin okul motivasyonu bitti. Artık kimse okula gelmek istemiyor. Ne düşünüyor?”

“Tam gün yerine yarim gün sisteminin öğrenci acısından daha iyi olacağı özellikle ilkokul öğrencilerin saat 14 30’a kadar çok yoruluyorlar tam gün olacaksa da her okulda öğrencilere yemek verilmesi”

“İlkokulun kesinlikle 5 saat olması gerektiğini söylerdim”

“Eğitim sisteminin 30 yıl önceki durumunu almasını isterdim.”

“Öğretmenlerin kariyer basamaklarının emeklilikte de faydalanması için gerekli çalışmaların yapılması isterdim.”

“Bir önceki bakanın verdiği sözün geçte olsa yetine getirilmesi. (Uzman Öğretmenlik süresinin 5 yıla indirilmesi)”

“Öğretmeni öğretmen olmaya bırakın...derdim. Öğretmenin üzerinden elinizi çekin...

25 yılık öğretmenliğimde 8 defa müfredat değiştirdiniz öğretmeni de öğrenciyi de bitirdiniz. Ülke 160 yıl geriye gitti derdim. Bir müfredatın verimi 20 yıldır...”

“Okuma yazma bilmeden sınıf geçilemez demek isterdim. Her yanlış davranışın çocuğun yanına kâr kalmasına izin verilmemesi gerektiğini.”

“Eğitim ve öğretimin kişilerin kendi kendine öğrenebilmesi kendini küçük yaşlardan itibaren geliştirme becerisi kazanımını artırabilecek bir eğitim öğretim modeli oluşturulması ve okullarda uygulanması için uygun bir model araştırma geliştirmenin olmasını istiyorum derdim.”

“8 -9 saatlik ders sürelerinin en fazla 6 saat olmasını rica ederdim. Keza öğrenci 5 saatten sonra su kaynatıyor. İşin gerçeği öğretmende de hal kalmıyor. Verim düşüyor. Nöbetlerin her öğretmen için 5 saati geçmemesini isterdim. 9 saatlik nöbet ve ders mental ve fiziken cidden ağır.”

“Rotasyon yapılsın”

“Lise sınavlarını merkezi olarak yapıp 8 donemin sınav ortalamasını ünv sınavı olarak kabul edilmesi”

“Zorunlu eğitimin kaldırılmasını, öğretmenliğin itibarının artırılması, öğretmene şiddete caydırıcı cezalar verilmesini vs. daha bi dünya şey var hangi birini söyleyelim...”

“Meslek liselerine yerleştirilen mesem öğrencileri haftada bir gün deyip 15 saat dersi vermenin mantığını ve okulun düzenini bozduğunu gereksiz olduğunu ve hatta örgün 12. Sınıf öğrencilerinin de 1. Dönem okul 2. Dönem ise sadece işletme ye yollamayı anlatırdım.”

“Müfredatların öğrencilerin tercih ve yeteneklerine göre düzenlenmesini ve buna göre sınıfların oluşturulmasını önerirdim. Böylece öğrenciler severek okurlar, daha başarılı olurlar ve okullardan daha erken mezun olurlar kanaatindeyim.”

“Veli için zorunlu eğitimler...”

“5.sınıfların tekrar ilkokula dönmesini ve acilen mesleki ortaokulların artık hayata geçirilmesi”

“Günaydın, ilkokulda da sınıfta kalma olmalı. Şimdi sınav yok ama okuma yazmayı ögrenemeyen çocuklar kesinlikle 1. sınıf tekrarı yapmalı.”

“12 yıl zorunlu eğitim kalkmalı herkes lise bitirmek zorunda değil hem devlete külfet hem okumak istemeyen çocuğa ziyan çalışması gereken iş hayatına erken atılması gereken gençler de düşünülmeli çıraklık yok oldu okuyamayan sadece diploma alan öğrenci iş hayatına atılma yaşı da geçiyor”

“Bütün öğretmenlerin maaş karşılığı ders sayısını 15 yapmasını isterdim.”

“Tam gün okullarda çalışan Nöbetçi Öğretmene, Öğle Arası Nöbet Ücreti verilmeli.”

“Şiddete karşı öğretmen korunmalıdır”

“Kariyer Basamakları sınavla değil 5 er yıllık periyotlarla sınavsız olmalıdır.”

“Kariyer Basamakları tazminatları emekliliğe esas alınmalıdır.”

“Öğretmenler diplomaya esas aranmalıdır. Alan dışı atamalar, sertifika ile atamalar yasaklanmalıdır.”

“Öğretmen maaşından kesilen gelir vergisi kaldırılmalıdır”

“Öğretmen kadrosunda iken şube müdürü ve üst kadrolarda kadrolu idareciler ile müfettişlere de uzman ve başöğretmenlik unvanı ve tazminatı verilmelidir”

***

Ve Sosyal Medya Öğretmenler Odası Buluşmamızı; Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in Sosyal Medya Öğretmenler Odası Buluşmasına katılan öğretmenlerimizden gelen bu sese kulak verip, öğretmenlerimizin mesajlarını değerlendirmesi dileğiyle bitiriyorum…

Kadriye Demirel
Eğitimci Yazar