GÜNCEL EĞİTİM
Giriş Tarihi : 06-06-2022 09:39   Güncelleme : 20-08-2022 00:57

Uzmanlar 2022 LGS sınavını değerlendirdi. Hangi ders belirleyici olacak?

Liselere Geçiş Sistemi’nin (LGS) sona ermesinin ardından, uzmanlar sınav sorularını değerlendirmeye başladı.

Uzmanlar 2022 LGS sınavını değerlendirdi. Hangi ders belirleyici olacak?

Uğur Okulları sınavlar ve yayınlarında sorumlu genel müdür yardımcısı Adil Kurt ve akademik kurul üyeleri LGS sorularını şöyle değerlendirdi:

 

MATEMATİK VE FEN BELİRLEYİCİ OLACAK
 

Adil Kurt (Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı): LGS bu yıl da okullarımızda Covıd-19 nedeniyle gerekli önlemler alınarak gerçekleştirildi. LGS’ deki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuş. MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve çalışma fasikülü sorularıyla genel anlamda uyumlu sorular sorulduğu gözlemleniyor. LGS’nin geneline bakıldığında matematik dersinin uzun ve zaman alıcı sorulardan oluşması nedeniyle öğrenciler matematikte zorlanmış. Fen bilimleri dersinde ise soruların geçen seneye göre zorluk derecesinin daha fazla. Ayrıca matematik ve fen bilimleri derslerinin son ünitelerinden soru sorulmamış. Bu nedenle öğrencilerin sıralamalarını matematik ve fen bilimleri dersleri belirleyecek. Türkçe dersinde okuma becerisi güçlü, dikkat becerisi yüksek öğrencilerin yapabileceği tarza sorulardan oluştuğu gözlemleniyor. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde genel olarak paragrafı yorumlamaya, harita okur yazarlığı ve tablo grafik okumaya dayalı, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden de düzenli çalışan, dikkatli olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği tarzda sorular sorulmuş. Düzenli kitap okuyan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi değerlendirme konusunda daha başarılı olacaklarını bu sınavda da gözlemlemiş olduk.

 

DÜZENLİ ÇALIŞANIN RAHAT EDECEĞİ BİR SINAV
 

Handan Büke (Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Akademik Kurul Üyesi): 20 sorudan oluşan Türkçe dersi soruları, pandemi sürecinden dolayı dil bilgisi konuları dışındaki konulardan oluşmuş. Sorular, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösteriyor. Sorular; okuma becerisini ölçme, tablo- grafik yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık yorumlamaya tarzında hazırlanmış. Metin yorumlama sorularında güncel konulara da yer verilmiş. Salt görsel yorumlama ya da metin üzerinden görsel çıkarımı sorularına yer verilmemiş. Okuma, anlama, yorumlama sorularına yer verilmişt. Dil bilgisi, yazım – noktalama sorularına yer verilmemişt. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuş. Sözel mantık yorumlama soruları örnek sorularda yer verildiği gibi. Sınavın genelinde öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, öğrenciye çıkarım yaptıran tarzda sorulara yer verilmiş. Özellikle 2-3 soru seçici olmuş. Düzenli çalışan, dikkatli okuyan öğrencilerin zorlanmadan yapabilecekleri bir sınav.

 

MÜFREDATLA PARALEL
 

Burcu Aksoy Sertkahya (Uğur Okulları Sosyal Bilgiler Ortaokul Akademik Kurul Üyesi): T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirtmiş olduğu kazanımlara, müfredata ve yıl içinde yayımlanan örnek sorulara (harita ve görsellerden oluşan) uygun sorular sorulmuş. Sınavda, paragrafların genel olarak uzun olduğu ve bilgiyi yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik soruların sorulduğu görülüyor. Paragraflarda ise cümleler açık ve net biçimde ifade edilmiş olup dikkat gerektiren bir iki soruya da yer verilmiştir. Ayrıca harita sorusu sorularak öğrencilerin harita okuryazarlığı bilgisi de ölçülmeye çalışılmış. Sorular, tablo, şema ve harita ile desteklenmiş. Son ünite “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesinden hiç soru sorulmamış. Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde çalışan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuş.

 

SORULAR GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLİ
 

Muhammed Yasin Bekir (Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortaokul Akademik Kurul Üyesi): 2021 LGS’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde yer alan soruların tamamı MEB kazanımlarına bağlı kalınarak ve yıl içerisinde yayınlanan örnek sorulara benzer tarzda hazırlanmış. Sorular genel olarak öğrencilerin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik şekilde hazırlanmış. Ayrıca bazı sorularda metin, ayet ve hadis kullanılarak kazanımlar günlük hayatla ilişkilendirilmiş. 2021 LGS’de “Kader İnancı” ünitesinden 2 soru, “Zekât ve Sadaka” ünitesinden 4 soru, “Din ve Hayat” ünitesinden 3 soru ve “Hz. Muhammed’in Örnekliği” ünitesinden 1 soru sorulmuş. Müfredat dâhilinde olan “Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri” ünitesinden ise hiç soru sorulmamış. Yıl boyunca 8’inci Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kazanımlarını eksiksiz bir şekilde öğrenen öğrencilerin soruları kolaylıkla cevaplayabileceğini söyleyebiliriz. 

 

KAFA KARIŞTIRMAYAN SORULAR
 

Serra Erdem (Uğur Okulları Yabancı Dil Ortaokul - Lise Akademik Kurul Üyesi): LGS 2021 İngilizce sorularını incelediğimizde ilk olarak dikkatimizi çeken son soru hariç diğer tüm sorularda soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru köklerine yer verilmemiş ve tablo/ grafik okuma sorularının kullanılmamış olmasıdır. Genel anlamda karşılıklı geçen bir diyalogu/konuşmayı ve ilgili cümleyi tamamlama soruları veya okuduğunu anlama ve çıkarım yapma sorularıdır. Çeldirici soru içermeyen, net sorulardan oluşan bir sınav uygulanmıştır.  Akademik yıl boyunca düzenli çalışan tüm öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği, üst düzey dikkat becerisi gerektirmeyen sorular sorulmuş.

 

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI OLAN BAŞARILI OLUR
 

Zuhal Namlısoy (Uğur Okulları Matematik Ortaokul Akademik Kurul Üyesi): Sorular dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektiriyor ve aynı zamanda her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösteriyor. Problemler gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiş. Öğrencilerin doğru çözüme ulaşabilmesi, muhakeme gücünün iyi derecede olmasına bağlı. Sentez ve analiz yapabilen öğrencilerin soruları rahatça çözebilecekleri gözlemleniyor. 7’nci sınıf kazanımlarına hakim olan öğrencilerin daha başarılı olabileceği anlaşılıyor. Soruların çözümü için gerekli bilgiler sorunun üst kısmında verilmiş. Son ünitedeki Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler konusundan soru sorulmamış. Kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi yönetme konusunda daha başarılı olacağı açıktır. Sınavda birkaç soru dışında çözümü zaman alan, uğraştırıcı sorular bulunmuyor. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiç bir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Bu sınavda matematik özellikle zaman yönetimi açısından eleyici olacaktır.

 

ORTA DÜZEY ZORLUKTA
 

Filiz Polat (Uğur Okulları Fen Bilimleri Ortaokul Akademik Kurul Üyesi): 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında 8’inci Sınıf öğrencilerine uygulanan LGS sınavında sayısal bölümün Fen Bilimleri sorularının Milli Eğitim Bakanlığı'nın konularına ve kazanımlarına uygun olarak hazırlandığını görüyoruz. Öğrencilere son ünite olan Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisinden soru sorulmamış. DNA ve Genetik Kod ile Madde ve Endüstri ünitelerine ağırlık verilmiş. LGS sınavındaki fen bilimleri soruları yıl içerisinde MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara ve her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.  Bilimsel deney düzeneklerinin olduğu soruların bazılarında görsellerin kullanılmadığını ve soruların anlatımlar üzerinden kurgulandığını görmekteyiz. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçüyor. Ayrıca bazı sorularda grafikler ve tablolar kullanılarak analitik düşünme becerisini geliştirme de ölçülmüş. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeleri ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiş. Bazı sorularda ise günlük hayatımızdan örneklere yer verilirken güncel konulara da değinilmiş. Deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünde oldukça önemli. Sorulardan bazıları uzun paragraflardan oluşuyor. Bu soruların dikkatli okunması öğrencileri doğru cevaba ulaştıracaktır. Öğrencileri zorlayan ve çeldiricisi güçlü olan soruların olduğunu görüyoruz. Fen Bilimleri sınavının tamamını değerlendirdiğimizde sınavın orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları LGS sözel sorularını şöyle değerlendirdi:
 

DİKKAT VE ODAK GEREKTİREN SINAV
 

Tülay Uğurludural (Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı): Bu yılki Liseler Geçiş Sistemi (LGS) Türkçe sınavının, konu kapsamı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda daraltılan kazanım içeriğine uygun sorulardan oluşmuş. Sınavda okuma anlama sorularına ağırlık verildi; metin türleri, dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine ait sorulara hiç yer verilmemiş. Türkçe sınavında daha çok kısa metinlerden oluşan klasik soru tiplerine yer verilmiş olmakla birlikte bazı soruların çeldiriciliğinin oldukça kuvvetli. Sözcük dağarcığı zengin ve kavram bilgisine sahip öğrenciler, metin sorularında daha kolay çıkarımda bulunabilmişler. Tablo ve grafik soruları, aynı zamanda dikkati de ölçtüğü için bu soruların sınavın ayırt edici soruları olduğu söylenebilir. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısına dikkat edip odaklanarak okuyan, anahtar ifadeleri göz önünde tutarak metni değerlendiren öğrenciler; bu sorularda öne çıkacaktır. Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda akıl yürütme ve analiz yapma becerilerini ölçen metinler, tablo ve grafik yorumlama soruları sınavın belirleyici soruları olarak öğrencilerde hem dikkatli okuma hem de test çözüm tekniklerini uygulayabilmeyi gerekli kılıyor. LGS Türkçe soruları, kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, sözcük bilgisine ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koyuyor.

 

DİKKATİ ÖLÇEN VE YORUMA DAYALI SORULARLA KARŞILAŞTIK
 

Yasemin Arayan (Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı): Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sınavda yer alan tüm sorular 8’inci sınıf öğretim programına ait kazanımlarından oluşuyor. Ancak son üniteden soru sorulmamış. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiş. Sınavda direkt bilgi soruları değil de daha çok öğrencinin yorumlama, analiz becerilerini ölçen sorular sorulmuş. Bu doğrultuda değerlendirdiğimizde geçen yıllara göre yoruma dayalı sorulara daha fazla yer verildiği söylenebilir. İrade ile ilgili soruda metnin iyi yorumlanmaması durumunda öğrenci çeldirici seçeneğe gidebilecektir.  Öğrenciler sınav genelindeki tüm sorularda soru köküne dikkat ettikleri takdirde doğru cevaba rahatlıkla ulaşabileceklerdir.

 

SORULARDAKİ FARK, HARİTA VE KRONOLOJIK DİZİNLE KENDİNİ GÖSTERDİ
 

Ferda Gençel - Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı: T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 2021 LGS soruları incelendiğinde; 7’nci ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesi hariç diğer bütün üniteleri kapsayan bir sınav olmuş. 2021 LGS soruları öğrenciler tarafından uzun gibi görünse de kazanımlara ait bilgilere hâkim olan öğrencilerin yapabileceği yeni nesil sorular da var. Ayrıca MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik taşıyor. Daha önceki yıllarda MEB’in örnek sorularında yer almasına rağmen bu yıla kadar LGS’de karşılaşılmayan harita okuma ve yorumlama becerisi, kronolojik dizin soruları yeni nesil sorular olarak yer almış. Atatürk Dönemi Türk dış politikası ile ilgili harita sorusu sınavın tek öncüllü sorusudur. Bu soruda öğrencilerin haritayı yorumlama becerisi önem kazanmış. Amasya Genelgesi kazanımı ile ilgili soruda konuya hâkim olmayan öğrenci güçlü çeldiriciye takılıp yanlış cevap verebilir. Daha önceki yıllarda Birinci Dünya Savaşı’ndaki cepheleri sorgulatan sorulardan farklı olarak; son dönemlerde gündemde yer alan Irak Cephesi içerisinde yaşanan Kutü-l Amare Zaferi ile ilgili bir soru sorulmuş. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin temel taşı olan kavram bilgisine sahip öğrencilerin yapabileceği sorular da sınavda görülüyor. Anlama düzeyindeki sorularının çoğunlukta olduğu, öğrencilerin muhakeme gücünü ortaya koyan ve çıkarım yapabilecekleri becerileri ölçen soruların mevcut olduğu söylenebilir. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, harita okuma becerisi gelişmiş olan, örnek soruları dikkate alan öğrencinin çözebileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkün. 

 

SORULAR ÖĞRENCİLERİN İLGİLİSİ ÇEKECEK İÇERİKLERDEN OLUŞMUŞ
 

Talar Donikoğlu (Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı): LGS 2021 İngilizce soruları MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla içerik olarak da görsel ve sayfa yerleşimi olarak da benzerlik gösteriyor. Görsellere ve tablolara ağırlık verilen sorularda öğrencilerin tabloda verilen bilgileri kullanarak çıkarım yapma becerileri ölçülmüş. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş diyaloglara dayalı sorularda öğrencilerin dikkatlerini ölçen, sorunun tamamını ve tüm seçenekleri dikkatle okumalarını gerektiren sorular vardır. Geçen yıla kıyasla paragraf okuma sorularından çok öğrencilerin ilgilisi çekecek içeriklerden oluşan görsel ve tablolu sorulara yer verilmiştir. Sorular, öğrencilerin yorum becerilerini ortaya çıkarırken dikkatlerini de ölçmekte olup sınavdaki tüm sorular net ve anlaşılır bir şekilde kazanımlara dengeli olarak dağılmış. Kelime bilgisi bağlam içerisinde verilerek ölçülürken, dilbilgisi İngilizce’nin sarmal gelen yapısından dolayı dolaylı olarak soruların içinde yer almaktadır. Ancak dilbilgisini ölçen soru bulunmuyor. Sorular, konuya hakim olan öğrencilerin üzerinde çok zaman harcamadan çözebilecekleri cevabı net olan sorular.  Sınavın içeriği öğrencilerin yaş grubu ve ilgi alanlarına uygun konular, görseller ve günlük konuşmalardan oluşuyor. Öğrencilerin en temel akıl yürütme becerilerini kullanarak rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardan oluşan bir sınav oluşturulmuş.

 

Bilfen Ortaokulları bölüm başkanları LGS’yi şöyle değerlendirdi:

 

MATEMATİK BELİRLEYİCİ OLACAK
 

İbrahim Eser (Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı): 2021 LGS matematik sorularının belirleyici olduğu bir sınavdı. Son üniteden (6’ncı Ünite- Dönüşüm Geometrisi Geometrik Cisimler) soru yer almazken sınavın geneli kazanımlara uygundu. Sorularda yüksek çeldiricilerin yer aldığı ortamlara yaratılmış. Örneğin “birbirinden farklı, birden farklı” gibi ifadeler kullanılmış. Veri analiz sorularının dışında günlük hayat becerileri içeren soru tiplerinden uzaklaşılmış, matematiksel şekillere önem verilmiş, mantık muhakemenin ön plana çıktığı bir sınav hazırlanmış. 9 zor sorunun yer aldığı güçlük derecesi yüksek bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Soruların neredeyse tamamında birden fazla öncülün kullanılmış olması sorularımızın güçlük derecesini de artırmış. Buradaki öncüller soruları çözerken birden fazla kazanımın bir arada düşünülmesini gerekli kılmış. Kısacası bu sınavdan matematik sezgisi yüksek, soruyu çözmeye başlamadan önce bu öncüllere dikkat ederek planlama yapabilen öğrenciler başarıyla çıkacaktır.

 

BASİT MAKİNELER ELEYİCİ OLDU
 

Yasemin Dündar (Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı: 2021 LGS Fen Bilimleri sınavı kazanımlara uygun hazırlanmasına rağmen günlük yaşamdan uzak, bilgi ve yoruma dayalı sorulardan oluşmuş. Tüm ünitelerin sınava dahil olacağı bilgisi verilmesine rağmen son ünite olan “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi” ünitesinden soru sorulmamış. Soruların kurgu kısmında görsellerden daha az yararlanılıp sözel anlatıma çok fazla yer verildiği görülüyor. 4’üncü yılında olan LGS sorularında ve “Ölçme Değerlendirme Merkezi”nin yayımlamış olduğu örnek sorularda da görsel çizimlerin ön planda tutulmasına öğrenciler alışkınlardı ancak bu sınavda görsellere çok fazla yer verilmemesi öğrencileri şaşırtmış. Öğrencilerden alınan bilgilere göre A kitapçığı 15’inci soruda yer alan basit makine düzeneği sorunun güçlük derecesini artırmış. Genel olarak Fen Bilimleri sınavında 3 sorunun eleyici olduğu, diğer soruların beklenen düzeyde olduğunu söylenebilir.

 

TÜRKÇE SORULARI TERLETTİ
 

Sündüs Demirdağ Tunçer (Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı): 2021 LGS’de Türkçe sınavının tamamının anlam bilgisi sorularından oluşuyor. Sınavda “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Sözel Mantık Muhakeme, Grafik Okuma” başlıklarından soru sorulurken “Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri ve Edebî Türler” konularından hiç soru sorulmamış. Bakanlığın yaptığı açıklamaya uygun olarak dil bilgisi sorusu sorulmadığını ve metinlerin de kısaldığını görüyoruz. Ancak metinler kısalırken soruların zorluk derecesinin arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sınavın genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluşmuş. Özellikle öğrencilerden aldığımız bilgiler doğrultusunda A kitapçığı 6, 18, 19 ve 20’nci Sorular Türkçe sınavı için ayırt edici nitelikte. Sorular, öğrencilerin seçenekleri her yönüyle değerlendirerek analiz etmesini gerektiriyor. Özellikle Grafik Okuma sorularının Türkçe becerilerini ölçmenin yanı sıra dikkat gerektiren sorular olduğunu görüyoruz. Türkçe sınavının; okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek çocukların fark yaratacağı ayırt edici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

 

ŞIKLAR BİRBİRİNE YAKIN
 

Esra Kızıltaş (Bilfen Ortaokulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı): Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde, “Kaza ve Kader” inancı ünitesinden 2 soru, “Zekât ve Sadaka” ünitesinden 2 soru, “Din ve Hayat” ünitesinden 4 soru, “Hz. Muhammed’in Örnekliği” ünitesinden 2 soru, olmak üzere toplam 10 soru sorulmuş. “Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri” isimli son üniteden soru sorulmamış. Sorular müfredata uygun olup sınav okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşmuş. Özellikle şıklar anlam açısından birbirine yakın ve uzun olduğu için dikkat gerektiren ve orta zorlukta bir sınav olarak değerlendirebiliriz.  LGS’de Din Kültürü dersinin müfredattaki konularına hâkim olan, ayet, hadis ve dinî metinleri konularına göre ayırabilen, dinî bir metin içerisinde ya da ayetlerde yer alan kavramları bağlamdan hareketle yorumlayabilen, ayet, hadis ve dinî metinlerde belirtilen konulara dikkat ederek doğru çıkarımlar yapabilen öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersine adına bu sınavda başarıyı yakalayacağı kanaatindeyiz.

 

TARİH DERSİNİN HAKKINI VEREN SORULAR
 

Havva Güneş (Bilfen Ortaokulları Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı): 2021 LGS’de sorulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları 8’inci Sınıf müfredatına ve öğretim programına uygun. Sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Ancak 7’nci ünite “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesinden herhangi bir kazanıma ait soru yer almamış. Tarihsel bilgi birikimine sahip öğrencilerin akademik seviyesini ve yorum gücünü iyi ölçen sorulardan oluşan bir sınavdır. Sınavda yer alan sorularda verilen bilginin analiz edilerek öğrencilerin düşünme becerisi, alan ve kavram bilgisinin iyi sorgulandığı görülüyor. Bunun yanı sıra sorular doğrudan bilgiyi sorgulayan değil, öğrencinin tarihî bilgisini kullanmasını ve analiz yeteneğini de ölçen sorulardan oluşmuş. Öğrencinin harita okuma becerisi ve tarihi bilgisini harmanlayan soru da yer alıyor.

 

BAŞARININ ANAHTARI: KELİME BİLGİSİ, DİKKAT VE DOĞRU ZAMAN YÖNETİMİ
 

(Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölüm Başkanı) Mediha Narin: Bu yıl öğrencilerimiz, MEB’in yapmış olduğu açıklama doğrultusunda LGS İngilizce Testinde 2020-2021 eğitim döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitimde işlenen tüm konu ve kazanımlardan sorumlu oldular. LGS İngilizce testi MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış. Sınav tamamen MEB ders kitabıyla uyumlu. LGS İngilizce Testinde sorular, MEB kitabında bulunan ilk 9 üniteden hazırlanmış olup, ilgili ünitelere ait kazanımlar dengeli bir şekilde test edilmiş. LGS İngilizce Testinde 10’uncu üniteden herhangi bir soruya yer verilmemiş. Sorular incelendiğinde, oldukça anlaşılır ve net olduğu gözlemleniyor. Sınavda, öğrencilerin kelime bilgilerini ve dikkatlerini ölçen sorulara yer verilmiş. Hedef kelimelere çalışmış, yönerge ve seçenekleri dikkatli bir şekilde okuyup soruları çözmüş olan öğrencilerin sınavda başarılı olacaktır.

 

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS'yi şöyle değerlendirdi:

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Türkçe 'de tüm sorular MEB kazanımlarına ve yayınlanmış örnek sorulara uygun hazırlanmış. Soruların önceki yıllardan farkı bu yıl görsel sorulara ve uzun paragraf sorularına yer verilmemiş olması. Dilbilgisi konuları müfredattan çıkarılmıştı. Yazım noktalama ve yazı türleri ile ilgili da soruda sorulmamış, ilk defa deyim sorulmuş. Genel olarak değerlendirirsek bu sınav son 3 yılın en kolay Türkçe sınavı idi. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'te ağırlıklı olarak MEB kazanımlarına ve örnek sorulara uygun olarak hazırlanmış. Örnek sorularda olduğu gibi bu seneki LGS harita yorumlama, okuduğunu anlama ve çıkarım yapma becerilerini içeren, orta zorluk düzeyinde bir sınav olarak değerlendirilebilir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde bugüne kadar yapılan tüm LGS’ lerde benzer şekilde, soruların hemen hemen tamamı okuma-anlama-yorumlama sorularından oluşmuş. İngilizce'de bütün sorular MEB kazanımlarına uygun ve yayınlanmış örnek sorulara benzer şekilde sorulmuş. Bugüne kadar ki sınavlara göre oldukça kolay bir sınav olduğu söylenebilir. Matematik oldukça zorlayıcı olmuş. Matematik sorularıyla öğrencilerin işlem yapabilme ve analitik düşünme becerileri ölçülmek istenmiş. Bu seneki Fen Bilimleri soruları diğer yıllara göre daha kısa sorulardan oluşuyor, orta zorluk derecesinde bir sınav olduğu söylenebilir.

 

 

 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri