UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

 

Uzman Öğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

 

Konu

Soru Dağılımı

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

15

2.  Ölçme ve Değerlendirme

12

3. Özel Eğitim ve Rehberlik

15

4.Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları

10

5.  Eğitimde Kapsayıcılık

12

6.  Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği

10

7.   Sosyal Etkileşim ve İletişim

10

8.  Dijital Yetkinlik

8

9.  Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

8

 

Başöğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

 

Konu

Soru Dağılımı

1.  Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

12

2.  Ölçme ve Değerlendirme

8

3.  Özel Eğitim ve Rehberlik

12

4.  Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları

7

5. Eğitimde Kapsayıcılık

8

6.  Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği

7

7.  Sosyal Etkileşim ve İletişim

7

8. Dijital Yetkinlik

6

9.  Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

6

10. Okul Geliştirme ve Liderlik

15

11. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi

6

12. Bilişsel Düşünme Becerileri

6

 

2023 Uzman ve Başöğretmenlik sınavı başvurular, eğitim ve sınav ile ilgili 20 sorunun cevabı aşağıdadır: