Başvuru Şartları

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

Atama takvimi:

  • Başvuruların Alınması Başlangıç: 13 Mayıs 2024
  • Bitiş : 17 Mayıs 2024 (Saat 16.00)
  • Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı 22 Mayıs 2024
  • İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme Girilerek Atama Kararnamelerinin Oluşturulması 22-23 Mayıs 2024
  • Görevden Ayrılma İşlemleri 14 Haziran 2024 itibarıyla

Duyuru İçin Tıklayınız