Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK proje fuarı, Erasmus programı ve TEKNOFEST’e proje hazırlamaları için okullar arasında adeta yarış başlatmıştır. 

MEB, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine, müdürlükler de okul idarecilerine belli sayıda proje hazırlamaları için baskı yapmakta, “boş pdf bile olsa giriş yapılsın, içerik önemli değil” şeklinde talimatlar yağdırılmaktadır. 

Liyakatsiz birçok idareci de mevzuatta gönüllülük esasına dayanan projelerin hazırlanması için öğretmenler ve öğrenciler üzerinde baskı kurarak, eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamasına neden olmaktadır. 

Sadece istatistiki veri çabasından ibaret bu yaklaşımla, sadece kağıt üzerinde kalacak projeler üretileceği gibi, öğretmenlerin ve öğrencilerin verimliliği de düşmektedir. Bu tür çalışmalar gönüllülük esasına dayalıdır, uygulaması da öyle olmalıdır. 

MEB, bitmeyen proje furyası ve dayatmalarla istatistiki veriler oluşturmayla uğraşmak yerine, okullarda çocuklarımızın açlığına ve susuzluğuna, okullar arasındaki derinleşen farklara, fiziki ve donanım yetersizliğine çare olmalıdır; öğretmenlere angarya görevleri dayatmak yerine öğretmenlerin mesleki itibarına sahip çıkmalıdır, yardımcı personelin yetersizliğine, olmayan görev tanımına, eğitim çalışanların haklı taleplerine çözüm üretmelidir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU