Öğretmenlik Meslek Kanun taslağında yer alan düzenleme şöyle;

Bakanlık Müfettişi veya eğitim müfettişleri tarafından yapılan denetimde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler Akademide eğitime tabii tutulacak. 

Eğitim sonunda bu öğretmenler başka müfettişlerce yeniden değerlendirmeye tabii tutulur. Yine yetersiz bulunan öğretmen, bu kez genel idare hizmetleri kadrosuna atanacak.

ÖMK taslağında yer madde şöyle;

Öğretmenlik Meslek Kanun Taslağı'ndaki bu maddeyi Sevr Anlaşması'na benzeten Eğitim İş 4 Nolu Şube Basın Yayın Sekreteri Ali Narman, düzenlemeyle ilgili şu uyarılarda bulundu;

"* Olası kanun metninde öğretmenin hak, sorumluluk ve ödevleri başlığı açılmış fakat öğretmene sadece ödevleri yazılmış asla sosyoekonomik haklarından bahsedilmemiş. Üstüne öğrencinin kişilik haklarına öğretmen saygı duyar yazılmış ama öğretmenin kişilik haklarından bahsedilmemiş. Bu haliyle öğrenci meslek kanunudur. Öğretmen meslek kanunu nerede?

* Zaten 657 sayılı devlet memurluğu kanununda meslekten çıkarma sebepleri açıkça belirtiliyor. Öğretmenlik meslek kanunu tasarı metninde öğretmenin görevinin sonlandırılması başlığı açılmış. Ve içine tüm yorumlara açık şekilde hayasızca hareket ve müstehcenlik kelimeleri eklenmiş açıklama yapılmadan. Öğretmenin kılık kıyafeti buna dahil yorumlanacaksa sorunun altından nasıl kalkılacak?

* Öğretmen yetersiz görülürse mesleki sınıfı değiştirilebilir bu metne göre. Yani değerlendirmesiyle öğretmen sözde yetersiz görülürse başka bir MEB kadrosuna alınabilecek.

* Öğretmenin kadroya geçmesi öğretmen akademileri ile imkansız hale getirilmiş. Mobbing ve angaryaya varan şartlar var eğitim süresince veya değerlendirme sürecinde.

* Yoruma açık maddelerle kadrolu güvenceli çalışma hakkı elimizden alınmak tehlikesi doğmuş oluyor.  Bu metninde öğretmene sadece emir var, had bildirme var özlük haklarını geliştirecek hiçbir madde yok. Bizler bu metni eleme ve aşağılama stratejisi olarak algıladık.

* Yeni tasarıda öğrenci başarısızlığını öğretmene yıkacak yorumlar da yapılabilir. Öğretmene teker teker zaten yaptığı şeyler sorumluluk olarak verilmiş fakat öğretmene "sen uygun teknik seçmiyorsun, rehberlik etmiyorsun" kanunda yazıyor diye üstüne gidilecek olursa ne olacak?  Sevr anlaşması gibi bir metinle karşı karşıyayız. Fikrimizin alınmasını istiyoruz."