Yusuf Tekin, "kız okulları" sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve niyetinin kız çocuklarının eğitimi olduğunu vurgulayarak, karma eğitimin önemine dikkat çekti. Yasalara göre karma eğitimin temel olduğunu belirten Tekin, özgürlükçü bir yaklaşım benimsediğini ve amacının okullaşma oranını artırmak olduğunu ifade etti.

Karma Eğitim ve Veli Tercihi

Özellikle kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin argümanlarını anlayışla karşılayan Tekin, velilerin tercihine saygı duyduğunu belirtti. Eğer veliler çocuklarını kız okullarına göndermek istiyorlarsa, böyle bir seçeneğin olması gerektiğini vurguladı. Aynı şekilde, eğer veliler çocuklarını karma okullara göndermek istiyorlarsa, bu tercihlerinin de desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bakan, bu konuda özgürlükçü bir tutum sergilediğini ve kararın velilere ait olduğunu belirtti.

Tekrarlanan Tepkiler ve Geri Adım

Kız okulları önerisi nedeniyle karma eğitimi hedef alan Yusuf Tekin, aldığı tepkiler sonrasında açıklamalarını tekrarlamış ve kendisini yanlış ifade ettiğini belirtmiştir. Çevresine, "derdimi anlatamadım" diyerek kendini savunan Bakan, niyetinin kız çocuklarının eğitimi olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. Karma eğitime karşı çalışmalar yapma niyeti olmadığını ve böyle bir hazırlığının olmadığını ifade ederek, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirmiştir.