MEB
Giriş Tarihi : 09-04-2023 12:41

MEB'den 5 saate 1 saat ek ders ücreti ödenmesiyle ilgili görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, ücretli öğretmenlere 5 saate 1 ek ders ücreti ödenmesi hususunda yaşanan tereddütlere ilişkin görüş yazısını resmi yazı ile yayımladı.

MEB'den 5 saate 1 saat ek ders ücreti ödenmesiyle ilgili görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 07.02.2023 tarihli Ek Ders Ücreti Konulu Resmi Yazıda Hazine ve Maliye Bakanlığının Ücret Karşılığı Ders Okutan Emeklilere 5 Saate 1 Saat Daha Eğitim Öğretime Destek Görevi Karşılığında Ek Ders Ödenmeyeceğine İlişkin Görüşü 81 ile gönderildi.

T.C. HAZINE ve MALIYE BAKANLIGI
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı E-27998389-110.01.15-2051502
Konu: Ek Ders Ücreti

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIGINA (Personel Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 01.12.2022 tarihli ve E-28892082-869-64829842 sayılı yazınız. b) 23.03.2023 tarihli ve E-28892082-869-72946740 sayılı yazınız.

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilen emeklilere, filen okuttukları her 5 sat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüsü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 2006/11350 sayılı kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde, resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, söz konusu 9 uncu maddeye 26/7/2022 tarihli ve 5886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına eklenen ikinci fıkrayla, bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden sadece resmi görevi bulunmayanlara filen okuttukları her 5 saat ders için 1 sat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmesi sağlanmıştır.

Bu kapsamda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 5886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan düzenlemenin resmi görevi bulunmayanları kapsadığı değerlendirilmekte ve emeklilerin bu düzenlemeden yararlanamayacakları mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

Yakup TEKIN
Bakan a.
Genel Müdür

 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri