1- HAMİLE ÖĞRETMENE NÖBET GÖREVİ

Doğum yapan öğretmenlerin 1 yıl olan nöbet tutmama hakkı, 2 yıla çıkarıldı.
Liselerde, hamile olan bir öğretmene, doğum sonrası kullanılan izninden sonra istememeleri halinde 2 yıl boyunca nöbet görevi verilmeyecek. Eski yönetmeliğe göre bu süre 1 yıldı.

 

2- SINIF GEÇME ve SINIF TEKRARI

Değişen yönetmelikle liselerde 50 başarı puanı sınıf geçmek için yeterli olmayacak ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak

 

3- SINIF TEKRARINI ÖNLEME

Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu" kurulacak.

 

4- CEP TELEFONU YASAĞI

Cep telefonu, kamera, görüntü ve ses kaydı yapma özelliği olan bilişim araçlarının okul ve eklentilerinde bulundurulması ve kullanımına ilişkin kurum müdürlerince tedbirler alınacak. Bu tedbirler, öğretmenler kurulu kararı ile belirlenecek.

 

5- SINAVLAR

Liselerde sınavlar, test usulü ile değil yazılı yoklama şeklinde yapılacak.

Sınavlar, her alanın öğretim programlarında öngörülen ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılacak. Sınavlar, cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen oluşan yazılı yoklama şekilde yapılacak.

Eskiden sadece yabancı dil için yapılan yazılı ve uygulamalı sınav, artık Türk dili ve edebiyatı dersinde de yapılacak; böylece öğrenciler "okuma, yazma, dinleme konuşma" becerilerini geliştirmiş olacaklar.

 

6- DEVAMSIZLIK

Art arda 2 gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu velisine bildirilecek Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak

Birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler eskiden özürsüz 10 gün, toplamda 30 gün devamsızlık yapmaları durumunda sınıf tekrarı yapıyorken, yeni düzenleme ile birinci dereceden yakınlarını kaybeden öğrenciler için söz konusu süre, 40 güne çıkarıldı.

 

7- SORUMLU GEÇME

Daha önce öğrenci sene sonu ortalamasına bakılmaksızın en fazla 3 dersten sorumlu geçilebiliyorken şimdi ders ortalaması 50 olmak kaydıyla en fazla 3 dersten sorumlu olarak geçebilecek.

Bu uygulama, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni Yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

 

8- E-OKUL

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu kapsamında öğrencilere ait kişisel verilerin İşlenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre ilgili Kanun kapsamında velinin açık rızası olmadan bilgileri e-Okul'a İşlenemeyecek.

 

9- AÇIK LİSEYE GEÇİŞLER 

Sadece özel durumlarda öğrencilerin açık liseye geçebilmesine karar verildi

Öğrenciler, ortaöğretim süresi boyunca mücbir sebepler (engelli sağlık kurulu raporu olanlar, anne ve/veya babası vefat edenler, kaynaştırma öğrencisi, şehit ve gazi çocukları, millî sporcular, Koruma Kanunu kapsamındaki çocuklar gibi) dışında açık liseye geçemeyecekler.

 

10- ZÜMRE TOPLANTILARI

Okul zümre toplantılarında derslerin daha verimli işlenebilmesi için öğretim materyali okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılması, sınav sonunda yapılan sınav analizlerine göre tespit edilen konu ve kazanım eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmaların planlaması yapılacak.

Guncelegitim.com