Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumları; Anadolu liseleri, fen liseleri, güzel sanatlar liseleri, sosyal bilimler liseleri ve spor liseleri olmak üzere beş okul türünden oluşmaktadır.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun lise tercihi yapmaları gelecekleri açısından önemlidir.

2024 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme sürecinde öğrencilerimizi okul türlerinin özellikleri, okul türlerine ait haftalık ders çizelgeleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Okul Türleri” sunumuna erişmek için tıklayınız.