Milli Eğitim Bakanlığı Ağustos ayında(2023) İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesini, seçmeli dersler kısmını değiştirerek yayımladı.

İlk bakışta Seçmeli ders kısmında  Matematik uygulamaları ve Bilim uygulamaları derslerinin birleştiğini tek ders olduğunu, Din Ahlak ve Değer bölümüne yeni 2 ders geldiğini görüyoruz. 

Dil ve Anlatım Dersleri ve Sosyal Bilimler Dersleri, İnsan Toplum ve Bilim kısmındaki dersler içine alınmış. Halk kültürü gibi bazı dersler çıkarılmış.

Bilişim Teknolojileri ve yazılım seçmeli dersi yerine Robotik Kodlama ve Yapay Zeka seçmeli dersleri gelmiş.

Derslerin adı seçmeli ders olsa da her gruptan bir ders seçme zorunluluğu var. Zorunlu seçmeli gibi bir durum var!

2023-2024 (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi  

İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi 2023-2024

Yukarıdaki Haftalık Ders Çizelgesini, Eski 2022-2023 Haftalık Ders Çizelgesi ile karşılaştırmak için tıklayınız

 

2023-2024 HAFTALIK ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MADDE 1: Öğrencilerin "İnsan, Toplum ve Bilim", "Din, Ahlak ve Değer" ile "Kültür, Sanat ve Spor" seçmeli ders gruplarının her birinden her yıl en az birer ders seçmesi zorunludur.

MADDE 2: Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmektedir.

MADDE 3: Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.

MADDE 4: Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi "seçmeli ders saatleri" olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir.

MADDE 5: Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.

MADDE 6: Velilerin talep ettikleri okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.)

MADDE 7: İlkokul 1. sınıfta serbest etkinliklerin 2 ders saati; 2 ve 3. sınıflarda 1 ders saati masal ve geleneksel oyun saati olarak değerlendirilecektir.


Guncelegitim.com / ÖZEL HABER