T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

KÜTAHYA VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: 15.11.2023 tarihli ve E-63649569-869-89780925 sayılı yazınız.
Sayı: E-28892082-869-89850382
Konu: Ek Ders Ücreti

 

Derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında ders okutmak üzere görevlendirilen sınıf öğretmenlerinin, bu kapsamdaki ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

 

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 18'inci maddesinde; "İlkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları hâlinde, verilen görevler ek ders görevinden sayılır." hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan Bakanlığımızın 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 12'nci maddesinde ise; "...Kararın 18'inci maddesinde derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir..." açıklaması yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede sınıf öğretmeninin, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında ders okutmaları o saatlere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılmalarını sağlamakta, dolayısıyla ders görevinin destek eğitim odasında yerine getirilmesi ek ders ücreti ödemeleri bakımından farklı bir uygulama yapılmasını gerektirmemektedir.

 

Bu itibarla sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında okuttukları dersler karşılığında %25 fazlasıyla ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Bülent ÇİFTCİ
Bakan a.
Personel Genel Müdürü