GÜNDEM
Giriş Tarihi : 24-03-2023 01:18   Güncelleme : 24-03-2023 15:51

Seçimde görevli öğretmenlere ne kadar ücret ödenecek?

14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde görevli öğretmenlere ne kadar ücret ödenecek? İşte sandık kurulu görevlisi ücretleri...

Seçimde görevli öğretmenlere ne kadar ücret ödenecek?

YSK’nın 2019/7 sayılı kararına göre seçim görevi ücretleri günlük 375 ila 433 lira arasında olacak.

 • Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına    (4 katı )
 • Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına    (3 katı )
 • Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye    (3 katı )
 • Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye    (2 katı )
 • Siyasi parti üyelerine    (1 katı)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 09/01/2019 tarih ve 2019/71 sayılı kararı temel alınarak seçim görevi ücretleri belirlenmektedir. 2023 ücretleri henüz YSK tarafından resmi olarak açıklanmamıştır. Ancak gazetememur 298 sayılı Kanunda yer alan hüküm ve 2019 yılı karar çerçevesinde yaklaşık günlük ücret hesaplaması yapmıştır. Aşağıdaki veriler yaklaşık değerler olup, net rakamlar YSK tarafından günlük ücretler açıklandığında belli olacaktır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında; seçim kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündeliklerin gündelik miktarı 600 (altıyüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yüksek Seçim Kurulunca belirleneceği, Bakanlar Kurulunun bu rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkili olduğu ve bu ödemelerin herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı hükmü yer almaktadır.

Daha sonra Bakanlar Kurulunun 2008 tarihli kararıyla bu 600 gösterge rakamı Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Üyeleri için 2.000 (ikibin), diğerleri için 1.000 (bin) olarak belirlenmiştir.

 

2023 yılında uygulanacak seçim görev ücretleri 

Gazetememur.com’un yaptığı hesaplamaya göre, 2023 yılında uygulanacak seçim görev ücretleri  (0,433684) memur maaş katsayısına göre şu şekilde olacaktır.

GÜNLÜK ÜCRET

 

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU / TL

 • Baskan ve Üyeler 866,00
 • Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 433,00
 • İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 422,00
 • Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 415,00
 • Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 407,00
 • Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 390,00
 • Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00
 • Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00

 

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

 • Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 433,00
 • İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 390,00
 • Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 422,00
 • Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 407,00
 • Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 390,00
 • Askı Yeri Görevlileri 380,00
 • Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00
 • Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00
 • Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00

 

C) SANDIK KURULLARI

 • Başkan 415,00
 • Üye 375,00

 

D) BİNA SORUMLULARI 415,00

VERİLECEK GÜNDELİKLER

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 08/03/2019 tarih ve 2019/1435 sayılı kararı üzerine seçimlerde görevlilere verilecek gündelikler yukarıdaki maddeler üzerinde şu şekilde belirlenmiştir:

 • Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına    (4)
 • Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına    (3)
 • Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye    (3)
 • Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye    (2)
 • Siyasi parti üyelerine    (1)

gündelik ödenir.

 

Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:

Bina sorumlularına 3’er (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık çevrelerinde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir. Geçici ilçe seçim kurullarına yapılacak ödemeler:

Yüksek Seçim Kurulunca; uygun görülmesi üzerine oluşturulan geçici ilçe seçim kurulu başkanlarına, en çok 30 (otuz) gündelik,

Geçici ilçe seçim kurulu üyelerine, çalıştıkları süreler göz önüne alınarak en çok 15 (onbeş) gündelik,

ödenir.

 

Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler:

Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden temin edilerek, bu listeler doğrultusunda, bir okulda en fazla iki (2) hizmetli görevlendirilir ve her birine ikişer (2) gündelik ödenir. Malzeme torbası tesliminde görev alan hizmetlilere ilave birer (1) gündelik ödenecektir.

Kaynak: Gazetememur.com

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri