Samsun Bafra'da, Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım Meslek Lisesi) müdürünün şahsına ait 3 tekerlekli elektrikli aracını okulun elektriğini kullanarak şarj ettiği tespit edildi.

Okul müdürünün elektrikli aracını şarj etme anı bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak Bafra Haber’e gönderildi. Elde edilen bilgilere göre, okul müdürü, herhangi bir zaruri durumdan dolayı değil, birçok kez aracını okulda şarj etmektedir. Bu durum, okul müdürünün veya herhangi bir kamu çalışanının özel aracını kamu malı olan okuldan şarj etmesinin ahlaki bir sorun olduğunu göstermektedir. Kimi insanlar tarafından bu durum hırsızlık olarak da değerlendirilebilmekte.

 Okulun kömürünü çalmak ile elektriğini çalmak arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. İşverenin veya sahibinin bilgisi ve rızası olmadan kullanılan her şey hırsızlık olarak değerlendirilmesi gereken bir ahlaki sorundur.

Şahsına ait elektrikli aracın veya okula scooter ile gelen öğretmenin elektriğini okuldan almasını telefon şarjına indirgemek, en hafif tabirle sorumsuzluk ve ahlaki-etik aşınmışlıktır.

Kamu binalarında telefon şarjı kullanımı; düşük maliyeti, kamu hizmeti sunma amacı, erişilebilirlik ve temel iletişim ihtiyaçlarını karşılama gerekliliği ile geniş kabul görmüş bir uygulama olarak meşrudur.

Ancak özel aracını şarj etmek, maliyet ve izinsiz kullanma yönleri ile önü alınamaz etik bir sorundur.

Kamu görevlilerinin kamu mallarını görevleri dışında bir amaçla kullanmaları kınama cezasını gerektirmekte.

İşte, ilgili kanun yönetmelik ve sözleşme maddeleri:

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi KINAMA başlığının (e) fıkrasına göre, “Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak” kınama cezasını gerektirmektedir.

- Ayrıca, bu suç Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı” başlığının 16. Maddesinde de düzenlenmiştir. İlgili maddede, “Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar; bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.” ibareleri yer almaktadır.

- Kamuda çalışmaya başlayan görevlilerin imzalamakla yükümlü olduğu Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ile “Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi” kabul etmiş sayılırlar.

Kaynak: bafrahaber