Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerin kolayca iletilebilmesi ve bunların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilerek cevaplandırılması amacıyla kurulan CİMER, milletle devlet arasında hızlı, etkili ve kesintisiz bir iletişim köprüsü olarak görev yapıyor.

Öğrenci ve velilerin öğretmenleri şikayet hattı olarak kullandığı, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Hattı) CİMER'i bu kez biz öğretmenler kullanalım.

Yeni çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM tarafından onaylanmadan, Cumhurbaşkanlığı’na taleplerimizi bildirelim.

 

Çıkarılacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu için;

Öğretmenlerin 657 Devlet Memurları Kanunu’ndaki hakları ve iş güvencesi muhafaza edilerek;

- Öğretmen ve yönetici atamalarında mülakat kaldırılmalı.

- Öğretmenlerin çalışma süresini artıracak bir düzenlemeye gidilmemelidir.

- Eğitim Fakültelerini hükümsüz sayacak olan Eğitim Akademisi şartı kanunda yer almamalı.

- Meslekte 20 yılını tamamlamış tüm öğretmenlere sınavsız Başöğretmenlik tanımlanmalı ve kariyer tazminatından faydalandırılmalı.

- YENİ ÖMK ile öğretmenlere SINAVSIZ, kıdeme göre, Kariyer Tazminatı ödemesi yapılmalı.

- Kariyer Tazminatı ödemesi EMEKLİLİKTE de devam etmeli.

- Öğretmen emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplaması günün koşullarına göre yeniden düzenlenmeli.

- Öğretmen emekli maaşı ve emekli ikramiyesi artırılmalı.

- Banka Promosyon Anlaşmalarında kurum personel sayısına göre taban fiyat belirlenmeli.

- Öğretmene yönelik Mobbing vakalarını önleyici gerekli tedbirleri içeren düzenlemeler yapılmalı.

- Öğretmenlerin ek ders ücretleri sembolik kalmıştır, artırılmalı.

- Mecburi Hizmet Bölgesinde çalışan öğretmenlere Mecburi Hizmet Tazminat ödenmeli, sosyal hakları genişletilmeli.

- Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek için MEB üniversitelerle protokol anlaşmaları yapmalı, teşvik amaçlı çalışma koşullarında gerekli düzenlemelere gitmeli.

- Okul müdür ve müdür yardımcılarının özlük hakları iyileştirilmeli.

- Öğretmenlere teknolojik araç ve internet desteği sunulmalı.

- Öğretmenevlerinde öğretmenlere öncelik tanınmalı, en az yüzde 50 indirim uygulanmalı.

- Kapatılan Sosyal Tesisler yeniden öğretmenlerin hizmetine sunulmalı, yaz kampları uygulaması yeniden başlatılmalı.

- Rotasyon yerine İl içi tayinlerde sıra sistemi uygulanmalı.

- Öğretmenlerin Hazırlık Ödeneği en az bir maaş tutarında olmalı.

- Öğretmen maaşları yüzde 15 vergi dilimi ile sabitlenmeli, vergi dilimi aralığı genişletilmeli.

- MEB bünyesindeki tüm kursların ücretleri DYK ücreti ile eşitlenmeli.

- Ders ücreti haftalık değil, günlük hesaplanmalı. Haftalık hesaplama öğretmenlerin hak kaybına sebep oluyor.

- Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ek ders saati 15 saat olarak hesaplanmalı

- Her nöbete ücret ödenmeli, tam gün okullarda görev yapan öğretmenlere öğle arası için de nöbet ücreti ödenmeli.

- Öğretmenlerin üzerinde bulunan ders yükü dışında yerine getirdiği toplantı, proje ve komisyon çalışmaları ek ders karşılığında ücretlendirilmeli.

- MEB merkez teşkilatında çalışan personele tanınan ulaşım ve öğle yemeği yardımı öğretmenlere de verilmeli.

- Öğretmene kira ve giyim yardımı uygulamasının önünün açılmalı.

- Öğretmenlerin mali ve özlük hakkı mücadelesi verebilmeleri için örgütlenme ve sendikal hakları genişletilmeli.

- Öğretmenlerin kazandığı tüm mali ve sosyal haklar emeklilikte de korunmalı.

- Objektif ve adil bir ödüllendirme sistemi uygulamaya geçirilmeli.

- 24 Kasımlarda ve bayramlarda öğretmenlere ikramiye verilmeli.

- Öğretmenlerin emeklilik yaşı hesaplaması diğer mesleklerden farklı tutulmalı, yıpranma payı verilmelidir.

- İl içi ve İller arası atama takvimi, emeklilerden boşalacak kadroların kullanılmasına olanak tanıyacak şekilde planlanmalı.

- Kadın öğretmenlerin gebelik, doğum, süt izni konusunda iyileştirmeler yapılmalıdır.

- Öğretmenin itibarsızlaştırılmasına bağlı olarak öğretmene yönelik sözlü, psikolojik ve fiziksel şiddeti önleyecek caydırıcı düzenlemeler yapılmalı.

- Şiddete maruz kalan öğretmene de doktorlarda olduğu gibi “Hizmetten Çekilme Hakkı” verilmeli.

- CİMER ve benzeri uygulamalarla öğretmenler asılsız ihbarların hedefi haline getirilmiştir. Bu uygulamalar keyfiyet yaratmaktadır. Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar hakkında kamu davası açılmalı.

- Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen uygulamasına son verilmeli emek sömürüsüne sebep olan uygulamalara son verilmeli.

- Öğretmenin, veli ve öğrencisi karşısında elini kolunu bağlayacak ceza ve yaptırımlar yer almamalı.

- Diğer bakanlıkların, kurum kuruluş, vakıf ve cemaatlerin iş ve işlemleri öğretmenlerin üzerinden alınmalı, angaryaya son verilmeli...

Gibi taleplerimizi, Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM’den onaylanmadan CİMER üzerinden yetkililere, resmi kanallarla duyurabiliriz.

Öğretmenlik mesleğinin hakkı ve itibarı için yasal yollarla gereğini yapmak hem   mesleğimize hem de kendimize karşı bir sorumluluktur.

Aksi tekdirde çıkarılacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu basına yansıyan içeriklerle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden onaylandıktan sonra, geri dönüş için geç kalınmış olacak.

 

Kadriye Demirel
Eğitimci Yazar