MEB
Giriş Tarihi : 21-08-2022 20:03   Güncelleme : 08-11-2022 13:15

MEB Duyurdu: 2022-2023 Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) İş Akışı Takvimi

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kısa adı DYK olan Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2022-2023 dönemi İş Akışı Takvimi ile kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda aşağıdaki ifadeler yer aldı.

MEB Duyurdu: 2022-2023 Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) İş Akışı Takvimi

KURS TAKVİMİ:

15-19 Ağustos 2022: Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
20-26 Ağustos 2022: Öğretmen başvurularının alınması. Ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
27 Ağustos - 2 Eylül 2022: Öğrenci başvurularının alınması.
3-4 Eylül 2022: Kurs sınıflarının oluşturulması.
5 Eylül 2022: Kursların başlaması.
9 Haziran 2023: Kursların tamamlanması.

- Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır.

Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüğünce aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

- Kurslar, özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

- Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10'dan az, bir kursun sınıf mevcudunun ise 24'ten fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24'ten fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ayrıca bir kurs programı için oluşturulan sınıfların/grupların öğrenci/kursiyer sayılarının 10'un altına düşmediği, bununla birlikte aynı kurstaki iki sınıfın/grubun toplamının da 24'ü aşmadığı durumlarda sınıfların/grupların birleştirilmesi yoluna gidilir.

- 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar bu Kılavuz kapsamında EK-2'de belirlenen derslerden en fazla altı ders seçebilirler. Ayrıca yaz okulu kapsamında 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere; Bakanlıkça hazırlanacak çerçeve program kapsamında bir dersten haftada 12 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilir. Bu kapsamda yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde açılacak kurslar aşağıda tabloda belirtilen sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılır.

- İlköğretim kurumlarında her ortaokul kurs merkezidir. Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullar ve genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ilkokulları da kurs merkezi olabilir. Ortaöğretim kurumlarında ise kursların; eğitim kurumlarının türleri, donanımı, birbirine yakınlığı, derslik ve öğrenci sayıları, ulaşım kolaylığı ve güvenliği, coğrafi bütünlük gibi hususlar dikkate alınarak eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanı içinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kurumlarda ortak olarak açılması esastır. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlar ile eğitim kurumunun taşıma merkezi olması, eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanında birden fazla kurs merkezi ve öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi durumlarda kurs merkezleri, ayrı ayrı belirlenip açılabilir.

- Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5'ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

- Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22.00'a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

- Kurslara ait yıllık planlar kurslarda görevli ilgili derslerin alan zümre öğretmenlerince kurslara ait iş takvimi çerçevesinde hazırlanır ve en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanarak uygulanır.

- Yıllık açılan kursun süresi 16 haftadan az, 40 haftadan fazla olamaz.

- Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar; ders kitapları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA Akademik Destek Platformu, TEGM Materyal, OGM Materyal, EBA TV (İlkokul, Ortaokul - Lise) ile Bakanlıkça belirlenen diğer eğitim içeriği ve materyalidir.

- Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerine denk gelen günler için kurs planlaması yapılmaz

 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri