03.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan LGS sınavında fen bilimleri A kitapçığı 13. sorusunun iptali için sendika avukatlarımız başvuru yapacaklar.

Fen bilimleri A kitapçığı 13. soruda, soru kökünde tahtanın sadece başlangıçta ve son durumda yatay dengede kaldığı belirtiliyor. Soruda istenilen “kesinlikle doğrudur” ifadesi dikkate alındığında, 2. öncülde belirtilen işçilerin işlem boyunca çektikleri ip miktarlarının eşit olduğu ifadesi, soru kökünde verilen “sadece başlangıçta ve sonda yatay dengede kaldığı” bilgisi ile çelişmektedir. Bu ifade, süreç içerisinde tahtanın yatay dengede kalmadığı ve işçilerin ipi daha az veya daha fazla çekmiş olabileceği ihtimalini düşündürdüğü için “kesinlikle doğrudur” ifadesi ile çelişmektedir. Bu durumdan dolayı, sorunun tekrar gözden geçirilip değerlendirilmesini talep etmekteyiz.

Çok kıymetli Fizik ve Fen Bilgisi Öğretmenlerimiz, açıklama yeterli midir?  Katkı sağlarsanız sevinirim.

İşte O soru: