Yeni pakette sadece tasarruf tedbirleri değil, kamu kurumlarının harcamalarının nasıl verimli hâle geleceğine yönelik tedbirler de yer alacak. Edinilen bilgilere göre, kamudaki tüm harcamalar kalem kalem çıkarılarak, tasarruf edilecek alanlar belirlendi.

Kırtasiye giderlerinden, yeni taşıt ve bina alımı veya kiralanmasına, demirbaş harcamalarından temsil-ağırlama giderlerine, enerji ve su giderlerinden hizmet içi eğitim harcamalarına kadar her alanda yüzde 10’dan fazla kesintiye gidilecek.

3 yıl yeni araç satın alınmayacak ve kiralama yapılmayacak

  • Kamuda tasarruf adımlarının ilk aşaması taşıtlar. Kamu filo yönetimi sistemi ile etkinliği artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilecek.
  • 3 yıl süreyle yeni araç satın alınmayacak ve kiralama yapılmayacak.
  • Kanunda belirtilen makam ve kişiler hariç yabancı menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz.
  • Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz.
  • Savunma ve güvenlik hariç toplu taşıma olan yerlerde personel servislerini kaldırıyoruz.
  • İkinci alan kamu binaları.
  • Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak.
  • Kamuda üç yıl boyunca emekli olanlar kadar istihdam sağlanacak. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek.
  • Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan getireceğiz. Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.
  • Yönetim kurulu ücretlerine tavan getiriliyor