Okul ve kurumlardan 10 Mayıs Cuma günü için yazılı olarak iş bırakma gerekçesi sorulduğunda, sendika kararı gereğince olduğunu açıklayan dilekçe ve ekleri ile cevap verilmesi gerekir.

Aşağıdaki ifade örnek olarak hazırlanmıştır.

...........................okul müdürlüğüne 

Üyesi bulunduğum Eğitim İş sendikası Genel Merkez Yönetim kurulunun 07.05.2024 tarihli ve 1644 sayılı kararı ile Öğretmen ve eğitim çalışanlarına uygulanan şiddet eylemlerine yönelik cezai ce hukuki tedbirlerin alınmasının sağlanması amacıyla 10.05.2024 tarihinde tüm Türkiye de iş bırakma eylem kararı almıştır.

Anayasamız, Avrupa insan hakları sözleşmesi ve İLO sözleşmelerince koruma altına alınmış olan sendikal haklar kapsamında sendika genel merkezimin almış olduğu karar doğrultusunda 10.05.2024 tarihinde söz konusu iş bırakma eylemine katıldım.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih-İsim-İmza
Ekler

 

Eğitim İş'in Hazırladığı 10 Mayıs 2024 "Eğitimde Şiddete Hayır" İş Bırakma Eylemi