SORU - CEVAP
Giriş Tarihi : 22-01-2022 20:24   Güncelleme : 22-02-2022 00:55

Ek derslere gelir vergisi istisnası uygulanacak mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne verdiği cevapta, ek ders, fazla çalışma gibi ödemelere gelir vergisi istisnasının nasıl uygulanacağını açıkladı.

Ek derslere gelir vergisi istisnası uygulanacak mı?

Tüm çalışanların ücretlerinde, asgari ücrete kadar olan kısım çin gelir vergisi istisnası uygulanacaktır.

- Ek ders ve fazla çalışma ücretlerine gelir vergisi istinası uygulanacak mı?

Muhasebat Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığına, kamu personelinin maaş/ücret ödemesinin yapıldığı ayda tahakkuk ettirilerek ödenen, 14 günlük katsayı artışından kaynaklanan fark maaş ödemesi, ek ders ödemesi, fazla çalışma ücreti ödemesi, vekalet ücreti ödemesi gibi gelir vergisi ve

damga vergisi kesilen diğer ödemelere Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yer alan istisnanın uygulanıp uygulanmayacağını sormuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı verdiği cevapta, gelir vergisi istisnasının uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Başkanlığın açıklamasının ilgili bölümü şu şekildedir:

Söz konusu ödemelerin aynı ay içerisinde farklı tarihlerde yapıldığı durumlarda;

Ek ödemelerin maaş ödemesinden sonra yapılması halinde, istisnanın öncelikle maaş ödemesine uygulanması, maaş ödemesine ilişkin gelir vergisi matrahının yeterli olmaması nedeniyle varsa faydalanılamayan kalan istisna tutarının diğer ek ödemelere uygulanması,

Ek ödemelerin maaş ödemesinden önce yapılması halinde, istisnanın öncelikle ek ödemelere uygulanması, ek ödemelere ilişkin gelir vergisi matrahının yeterli olmaması nedeniyle varsa faydalanılamayan kalan istisna tutarının maaş ödemesine uygulanması, mümkün bulunmaktadır.

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri