SENDİKA
Giriş Tarihi : 06-09-2022 12:23   Güncelleme : 06-09-2022 12:36

DYK'de kültürel, sportif, sanatsal kursların olması için MEB'e yazı

Pandemi nedeniyle eğitim öğretime ara verilen bir buçuk yıllık süreçte öğrencilerimiz akademik olarak geride kaldıkları gibi eğitimin en önemli unsurlarından olan kültürel, sportif, sanatsal aktivitelerden de geri kalmışlardır.

DYK'de kültürel, sportif, sanatsal kursların olması için MEB'e yazı

Akademik çalışmalar yüz yüze eğitimi tam olarak karşılamasa da uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlanmaya çalışılmış fakat öğrencilerin sosyalleşmesinin en önemli argümanları olan spor, sanat ve kültürel aktiviteler bu süreçte gerçekleştirilememiştir.

Öğrencilerin bu eksikliklerinin tamamlanabilmesi ve sağlıklı bir neslin yaratılabilmesi için spor, sanat ve kültürel aktivitelere en az akademik çalışmalar kadar önem verilmesi gereklidir. Bu nedenle 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nın sadece sınava yönelik derslerle sınırlandırılması uygulaması mutlaka değiştirilmelidir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda da “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;” şeklinde hüküm altına alınan Türk Milli Eğitimi Sisteminin temel amacı da göz önüne alınarak;

Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre talep edecekleri, Beden Eğitimi ve Spor, Müzik, Resim Görsel Sanatlar, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü, Teknoloji ve Tasarım, tüm meslek alan dersleri de kapsam içine alınarak, ortaokul ve liselerdeki tüm sınıflar için destekleme ve yetiştirme kurslarının açılmasını, sonucundan sendikamızın da bilgilendirilmesini talep ederiz.

Eğitim İş

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri