Sonuçları lisans programlarına yerleştirmelerde kullanılacak olan 2 milyon 19 bin 709 adayın katıldığı 3 oturumlu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi.

180 dakika süren sınavda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru soruldu.  Adaylar tercih yapmak istedikleri bölümlerin puan türlerine göre 2 test yani toplam 80 soru yanıtladı.

 

YDT İLE SON BULAŞACAK

Bugün saat 15.45'te YKS’nin son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) var. Bu oturuma da 233 bin 389 aday katılacak.

 

DÜN TYT YAPILDI

3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. 165 dakika süren sınavda öğrencilere 4 testen toplam 120 soru soruldu.

 

SONUÇLAR 17 TEMMUZ’DA

YKS sonuçları ve başarı sıraları 17 Temmuz’da açıklanacak. Ardından da adaylar için tercih süreci başlayacak.

 

SORULAR ZOR KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU? İŞTE İLK YORUMLAR….

Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları, YKS’nin İkinci Aşaması Olan AYT’yi Değerlendirdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen ve 8 Haziran’da TYT ile başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün tamamlandı. Toplam 160 soru ve 180 dakika olan sınavda öğrenciler hazırlandıkları puan türlerine göre testleri yanıtladı. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre YKS sonuçları 17 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, öğrencilerden alınan bilgilere göre AYT ile ilgili genel değerlendirmede bulundu. Sınavın, müfredata uygun ve akademik başarıyı ölçmeye yönelik sorular içerdiği; düzenli, disiplinli ve kapsamlı bir hazırlık sürecini başarıyla yöneten öğrencilerin bu sınavda başarı sağlayabileceklerini vurguladı. Özellikle matematik branşının belirleyiciliğinin değişmediğini ifade etti. 2024 AYT’ nin öğrencilerin derinlemesine bilgi birikimlerini ve eleştirel düşünme, analiz yapma, analitik düşünme becerilerini ölçtüğünü dile getirdi. Bu durum, Doğa Kolejinde yürütülen düzenli ve planlı çalışma sisteminin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Doğa Kolejinin uyguladığı deneme sınavlarının içeriği ile AYT sorularının uyumlu olduğunu vurgularken bu paralelliğin öğrencilerin sınav performanslarına olumlu yönde etkilediğini belirtti.

 

DOĞA KOLEJİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI EMRAH ÖZCAN:

“TEMEL BİLGİLERİ ÖLÇEN BİR SINAVDI.”

2024 YKS’nin 2. oturumu olan AYT’de yer alan divan edebiyatı ve şiir bilgisi ile ilgili sorular, son senelerde olduğu gibi yine sınavın en önemli belirleyicisi olmuştur. Diğer senelerden farkı ise bu soruların daha çok bilgi düzeyinde olmasıdır. Okuduğunu anlama üzerinden altı tane soru sorulmuştur. Yazar-eser üzerinden de soruların sorulması, sınavın bilgi düzeyinde olduğunu gösteriyor. Bilen öğrencilerin rahat bir şekilde yapabildiği sınav olmuştur. İslamiyet öncesi Türk edebiyatından soru gelmemiş, İslamiyet etkisiyle yazılan eserlerden bir soru gelmiştir. Divan şiiri yedi soruyla sınavın belirleyicisi olmuştur. Şiir bilgisini hem divan hem de halk şiiri üzerinden vermiştir. Halk şiirinden masal, halk hikâyesi, semai sorularına yer verilmiştir. Tanzimat Dönemi’nden Recaizade Mahmut Ekrem, Servetifünun Dönemi’nden ise Tevfik Fikret sorusu bilgi düzeyinde sorulmuştur. Cumhuriyet Dönemi’nde şiir üzerinden Orhan Veli Kanık buldurulmaya çalışılmıştır. Genel olarak şiir ünitesi ağırlıklı olarak karşımıza çıkmıştır. Roman ünitesinden bir soru sorulması, sınavın kapsam geçerliliğini düşürmüştür. Tiyatro ünitesinden hiç soru sorulmamıştır.

Bilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı olabileceği bir sınavdır.

 

Kampüslerimizde yer alan öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütler neticesinde, sınavda yer alan kazanımların yıl içerisinde kullanılan kaynaklarımız ve uyguladığımız deneme sınavlarımız ile paralellik gösterdiği yorumunu yapabiliriz. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde sorulan soruların doğrudan bilgiyi ölçtüğü görülmüştür.

 

 DOĞA KOLEJİ TARİH BÖLÜM BAŞKANI EMEL ABAY KAYA:

“BİLGİ SORULARI ÖN PLANA ÇIKTI.”

2024 AYT tarih sınavı, öğrencilerin tarih bilgilerini ve kavramsal yetkinliklerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmuştur. Soruların büyük bir kısmı bilgiye dayalı olup yorum soruları ise oldukça sınırlı kalmıştır. Sınavın genel zorluk seviyesi orta düzeydedir. Öğrencilerin düzenli ve dikkatli çalışmalarının karşılığını alabilecekleri bir yapıda olduğu gözlemlenmiştir. Sınav sonrasında öğrencilerden alınan geri bildirimlerde, öğrenciler genel olarak soruları anlaşılır bulduklarını ifade etmişlerdir.

 

Sorular, Millî Eğitim Bakanlığının lise müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. AYT Sosyal Bilimler 1 (SOS-1) testinde 9. sınıf müfredatından 3, 10. sınıf müfredatından 2, 11. sınıf müfredatından 1 ve 12. sınıf müfredatından 4 soru sorulmuştur. AYT Sosyal Bilimler 2 (SOS-2) testinde ise 9. sınıf müfredatından 3, 10. sınıf müfredatından 1, 11. sınıf müfredatından 2 ve 12. sınıf müfredatından 5 soru yer almıştır. SOS-1 ve SOS-2 testlerinin her birinde yalnızca birer yorum sorusu bulunması, sınavın bilgi ağırlıklı yapısını teyit etmektedir.2024 AYT tarih soruları, kapsamlı ve dengeli bir sınav olarak değerlendirilmiştir.

 

DOĞA KOLEJİ COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI OSMAN NURİ YAKUPOĞLU:

“MÜFREDAT ODAKLI VE ORTA SEÇİCİLİKTE BİR SINAVDI.”

Bu yılki AYT’ de, Coğrafya-1 bölümünde altı (6) ve Coğrafya-2 bölümünde on bir (11) soru yer almıştır. Sorular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) formatına ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun olarak orta düzeyde seçicilikte hazırlanmıştır. Sınavın kapsamı, 11 ve 12. sınıf kazanımlarını içermekte olup müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir.

 

Sınav soruları, coğrafi bilgi ve sorgulama becerilerini, harita okuryazarlığını test etmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, öğrencilerin düzenli çalışmaları ve konu tekrarları yapmaları, sınavda başarılı sonuçlar elde etmeleri için önemli bir temel teşkil etmiştir. Hava kirliliği türleri ve Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri’yle (DOKAP) ilgili soruların sınavda belirgin bir seçicilik düzeyi sergilediği gözlemlenmiştir.

 

Öğrencilerden alınan geri bildirimlere göre, sınav sorularının kurumumuzun yayınları ve deneme sınavları ile yüksek düzeyde paralellik gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu durum, adayların sınav hazırlık sürecinde kullanılan kaynakların doğruluğunu ve etkinliğini pekiştirmektedir.

 

Sonuç olarak AYT’ nin coğrafya bölümü; müfredat odaklı, konu tekrarlarıyla pekiştirilebilen, orta seviyede seçicilikte ve güncel eğilimleri yansıtan sorulardan oluşmuştur. Bu, adayların akademik başarılarının yanında, coğrafi bilgi birikimleri ve analitik düşünme yeteneklerinin de değerlendirilmesine olanak tanımıştır.

 

DOĞA KOLEJİ FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI SABRİ YILMAZ:

“BİLGİ VE YORUM DENGESİ HÂKİMDİ.”

Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre, felsefe grubu soruları, felsefe grubuyla ilgili temel bilgilere sahip olan öğrencilerin zorlanmadan yapabilecekleri sorulardan oluşmuştur. Buradan da anlıyoruz ki, AYT felsefe sorularında sürpriz yoktu.

 

DOĞA KOLEJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI ABDULLAH ALBAYRAK:

“ÖĞRENCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNİ SINAYAN BİR SINAVDI.”

2024 yılı YKS ikinci oturum (AYT) sınavı sorularında tüm lise müfredatına yer verildiği ve müfredat dışı soru olmadığı görülmüştür. Sorular, sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdadır. Genel olarak kavram bilgisi gerektiren zor sayılabilecek soruların karşımıza çıkması, öğrencinin müfredata hâkim olmasının önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

 

Sınavı bütüncül olarak değerlendirdiğimizde yorum ve analizin ön plana çıktığı iki sorunun dışında, beklediğimiz gibi kavram bilgisini ölçen sorular AYT sınavında ağırlıklı olarak karşımıza geldi. Soruların zorluk derecesinin ortanın üzeri düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Yıl boyunca yapmış olduğumuz deneme sorularına oldukça yakın olduğu görülmektedir.

 

DOĞA KOLEJİ MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI HÜLYA ERASLAN:

“MATEMATİK YİNE BELİRLEYİCİ OLACAK.”

2024 AYT matematik soruları, öğrenci geri bildirimlerine dayanarak geçmiş senelerdeki gibi sadece doğrudan bilgiyi ölçmek yerine farklı kazanımları birleştirme ve analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirmiştir. Sınavda öğrencilerimiz 26 matematik, 14 geometri (5 trigonometri dâhil) sorusuna cevap vermişlerdir. Matematik soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından analiz düzeyinde sorulardan oluşmuştur. 12.sınıf kazanımlarının her ünitesinden soru geldiği; türev ve integral kazanımlarından ayırt edici soruların olduğu; polinom, parabol ve eşitsizlik sorularının doğrudan sorulmadığı, soruların içine kazanım birleştirilerek sorulduğu belirtilmiştir.

9 ve 10. sınıf kazanımlarından oluşan soruların (eski tabiriyle mat1 sorusu) yapılabilir olduğu fakat faktöriyel ve mutlak değer sorusunun dikkat çekici ve zor olduğunu söylemişlerdir. Geometri soruları 11 ve 12. sınıf kazanımlarından oluşmuş, çoğu şekilsiz gelmiştir. Sınavda 5 tane analitik geometri sorusunun olduğu, geometri soru kurgularının anlaşılabilirliğinin belirleyici olup öğrencilerin analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirmiştir. Sorulan bir üçgen sorusunun belirleyici olacağı düşünülmektedir. Son senelere göre matematik sorularının daha zor olduğu öğrencilerimiz tarafından dile getirilmiştir.

 

DOĞA KOLEJİ FİZİK BÖLÜM BAŞKANI SEMA BALKAN:

“DÜZENLİ ÇALIŞAN VE DERSİ TAKİP EDEN ÖĞRENCİLERİN ZORLANMAYACAĞI BİR SINAVDI.”

2024 AYT sınavında adayların 11 ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, birden fazla kazanım kullanarak analiz ve yorum içeren, okul denemelerimize paralel fizik soruları soruldu. Sorulan 14 sorunun 7’si 11. sınıf ‘kuvvet ve hareket ünitesinden itme ve çizgisel momentum, basit makineler, yeryüzünde hareket, iki boyutta hareket, bağıl hareket konularından,  elektrik ve manyetizma ünitesinden düzgün elektrik alan ve manyetizma, alternatif akım, elektriksel potansiyel konularından’, 7’si 12. sınıf ‘dalga mekaniği ünitesi doppler olayı, modern fiziğin teknolojideki uygulamaları ünitesinden süper iletkenler, atom fiziğine giriş ve radyoaktivite ünitesinden radyoaktivite, modern fizik ünitesinden fotoelektrik olay,  çembersel hareket ünitesinden kütle çekim ve kepler kanunları, düzgün çembersel hareket ve basit harmonik hareket ünitesinden soruldu. Çıkan sorulardan süper iletkenler, basit harmonik hareket ve radyoaktivite sorularının ayırt edici olacağı öngörülmektedir.

 

Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. 11 ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını düşünmekteyiz.

 

DOĞA KOLEJİ KİMYA BÖLÜM BAŞKANI İBRAHİM TÜRKEN:

“KİMYADA BAŞARILI BİR ÖLÇME DAHA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.”

2024 AYT sınavı kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde hız, kimyasal tepkimelerde denge, kimya ve elektrik, karbon kimyasına giriş ve organik bileşikler ünitelerinden gelmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12.sınıf kazanımları AYT kimya soru kapsamını belirlemiştir.

 

Bilgi düzeyinde ve her zaman olduğu gibi bu bilgileri kullanarak problem çözme üzerine kurulu sorular, öğrencilerimizi çok şaşırtmamıştır. Kimya terminolojisine hâkimiyeti, problem çözme becerisini ve matematiği kullanma becerisini ölçen sorular, düzenli çalışan ve sınavda kimyaya yeterince vakit ayıran öğrenciler tarafından çok zorlanmadan çözülebilecek düzeydedir.

 

DOĞA KOLEJİ BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI MUHAMMET KILIÇÖZ:

“AYIRT EDİCİ SORULAR YİNE VARDI.”

2024 AYT’ de sorularının müfredata uygun, zorluk bakımından dağılımlarının kolay, orta ve zor düzeyde olduğu söylenebilir. Öncüllü soruların yanı sıra ayırt edici soruların da fazla olduğu, genel olarak orta düzeyli olarak değerlendirdiğimiz bu sınavda temel biyoloji konularına hâkim, yorumlama gücü iyi, görsel okuyabilen, analiz yeteneği yüksek, grafik yorumlayabilen ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür.

 

Çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına uygun sorular olduğu belirlenmiştir. 13 biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12. sınıf konularından gelmiş olup kademelere göre soru sayılarının dengeli olduğu görülmüştür.

 

2024 AYT’ nin 2023 AYT gibi bilen ile bilmeyeni ayırt edebilecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Doğa Koleji biyoloji bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak sene içinde okullarımızda uyguladığımız sınavlarımız ve kullandığımız yayınlarımız, sınav soruları ile paralellik göstermektedir.