SENDİKA
Giriş Tarihi : 20-04-2023 15:24   Güncelleme : 30-04-2023 14:27

Anketten çıkan acı sonuç: Öğretmenlerin yüzde 95’i…

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği tarafından hazırlanan Öğretmenlerin Ekonomik Durumları Hakkındaki Görüşleri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Anketten çıkan acı sonuç: Öğretmenlerin yüzde 95’i…

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) tarafından hazırlanan “Öğretmenlerin Ekonomik Durumları Hakkındaki Görüşleri Anketi” sonuçları açıklandı. En çarpıcı sonuç ise ankete katılan öğretmenlerin yüzde 96.3'ünün maaşının yetersiz oluşu. Öğretmenlerin yüzde 95’i ailesinden maddi destek almadan geçinemiyor.

6 bin 327 öğretmene uygulanan anket sonuçlarına göre;

Öğretmenler maaşlarını yeterli bulmuyor. Ankete katılan öğretmenlerin %96.3’ü maaşının yetersiz olduğu görüşünde.

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenler odasında ayrım yarattı. Ankete katılan öğretmenlerin %66.8’i uzman-başöğretmenlik ücretlerinin maaşlara yansımasının öğretmenler odasında ayrım oluşturduğunu söylüyor.

Öğretmenlerin çoğu kredi kartı borcunun sadece asgarisini ödeyebiliyor. Öğretmenlerin %50,8'i kredi kartı borcunun asgarisini ödeyebilirken borcun tamamını ödeyebilen öğretmen oranı %44,2'dir.

Öğretmenler kredi borçlusu. Ankete katılan öğretmenlerin %78.3’ü kredi borcunun olduğunu ifade etmiştir.

Öğretmenler geçinemedikleri için ek iş yapmak zorunda kalıyor. Ankete katılan öğretmenlerin %59,8'i daha iyi şartlara sahip olmak için ek iş yaparken %40,2'si ek iş yapmamaktadır.

Anket 6 bin 327 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. Anket sonuçları öğretmenlerin nasıl şartlarda hayat mücadelesi verdiğini ortaya koydu.

 1) Öğretmenlerin %96,3'ü maaşlarını yeterli bulmuyor. 

2) Ailesinin maddi ihtiyaçlarını karşılamakta çoğu zaman güçlük yaşayan öğretmen oranı %47,4 iken %23,8'i her zaman yaşıyor 

3) Öğretmenlerin %66,8'i Uzman/Başöğretmenlik ücretlerinin maaşlara yansımasının öğretmenler odasında ayrışmaya yol açtığını düşünürken %33,2'si ayrışmaya yol açtığını düşünmüyor.

4) Öğretmenlerin %92,3'ü verilen zammın; kira, alışveriş gibi giderlerinizi karşılamada yeterli olmadığını düşünüyor. 

5) Öğretmenlerin %46,8'i ailesinden bazen maddi destek alırken %14,7'si çoğu zaman ailesinden maddi destek almaktadır. 

6) Öğretmenlerin %53,7'sinin borçları sebebiyle mesleki motivasyonu çoğu zaman düşerken %27,1'nin mesleki motivasyonu her zaman düşük durumdadır. 

7) Öğretmenlerin %94,9'u maaşının yaşam standartlarını karşılayabilecek düzeyde olmadığını düşünüyor. 

8) Öğretmenlerin %63,5'i maaşlardaki düşüklüğün toplumdaki saygınlığını azalttığını her zaman düşünürken %25'i çoğu zaman böyle düşünüyor. 

9) Maaşıyla birikim yapamayan öğretmen oranı %92,4 iken öğretmenlerin %7,6'sı birikim yapabildiğini belirtmiştir. 

10) Öğretmenlerin %78,3'ünün kredi borcu bulunmaktadır. 

11) Öğretmenlerin %50,8'i kredi kartı borcunun asgarisini ödeyebilirken borcun tamamını ödeyebilen öğretmen oranı %44,2'dir. 

12) Öğretmenlerin %66,6'sı evini veya arabasını alırken kredi çekerek almışken %15'i ailesinin yardımıyla almıştır. Ayrıca öğretmenlerin %15'3'ünün kendine ait evi veya arabası yoktur. 

13) Öğretmenlerin %97,7'si maaşının hobilerine ve özgürce seyahat etmesine yetmediğini düşünmektedir. 

14) Öğretmenlerin %59,8'i daha iyi şartlara sahip olmak için ek iş yaparken %40,2'si ek iş yapmamaktadır. 

15) Öğretmenlerin %68,5'i öğretmen maaşlarının 30.000-40.000 aralığında olmasını isterken %29,6'sı öğretmen maaşlarının 20.000-30.000 aralığında olmasını istemektedir. 

16) Öğretmenlerin %70,4'ü ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi alsa öğretmenlik mesleğini bırakacağını düşünürken %29,6'sı bunu düşünmemektedir

 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri