Peki öğretmenleri yeni ÖMK'da neler bekliyor? 

* Öğretmenlere yeni cezalar geliyor. Fenomen öğretmenler ve argolu konuşan öğretmenler en az kınama cezası alacak.

"Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma fiilinde kınama cezası uygulanacak."

 

Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.

Taslakta öğrencisine kötü örnek olabilecek davranışlarda bulunan öğretmenlere yönelik de disiplin hükümleri yer alıyor. Örneğin, öğrencisinin yanında argo konuşan öğretmenlere aylıktan kesme cezası uygulanabilecek.

 

Kanun taslağına göre aylıktan kesme cezası şu hâllerde verilebilecek:

  • Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunmak.
  • Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davranmak.
  • Eğitim-öğretim sürecinde bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapmak.

 

Yeni ÖMK da yer alacak diğer düzenlemeler:

* Yusuf Tekin'in açıklamasına göre öğretmenlere yönelik şiddete yasal önlemler geliyor. Cezalar yüzde 50 artırılacak.

* Şiddete uğrayan öğretmenler isteği doğrultusunda yer değiştirecek.

* Bir okulda en az 3 yıl en fazla 12 yıl çalışılabilecek. Yani rotasyon geliyor.

* Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik şartları yeniden düzenlenecek. Sınavsız kariyer sistemi geliyor.

* Bakan Mehmet Şimşek onaylarsa yüzde 15 ek ders ücreti artışının müjdesini verilecek.