SENDİKA
Giriş Tarihi : 11-12-2020 00:56   Güncelleme : 11-12-2020 00:56

Yargı Üniversite Çalışanlarına Kampüs İçi Park Ücretine Dur Dedi

Eğitim İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubesinin girişimleri ile açılan ''üniversite çalışanlarına kampüs içi park ücretinin' alınması ile ilgili davada İzmir 4. İdare Mahkemesi işlemin iptaline karar vermiştir.

Yargı Üniversite Çalışanlarına Kampüs İçi Park Ücretine Dur Dedi

Ege Üniversitesi’nde kampüs girişinde araç tanıma sistemi var iken Rektörlük tarafından yeni bir uygulamaya geçilerek RFID (Elektronik Uzaktan Okuma) Sistemi kurulmasına karar verilmiştir.

 

Sisteme geçişin gerekçesi olarak kampüs içerisinde güvenlik tedbirlerinin alınabilmesi ve arttırılması gösterilmiştir.

 

Sistemin uygulanabilmesi için tüm çalışanlardan ilk etapta sticker ücreti alınması, daha sonraki süreçte ise belirlenecek miktarda ücret talep edileceği Rektörlük duyurusunda yer almıştır. Konuya ilişkin olarak İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubemizin girişimleri ile dava alt yapısı oluşturularak dava süreci başlatılmış ve İzmir 4. İdare Mahkemesi işlemin iptaline karar vermiştir.

 

Kararda, “… kampüs güvenliğini sağlamanın davalı idarenin sorumluluğunda olduğu ve davalı idarenin güvenliği sağlamak amacıyla dış paydaşlardan bedel istemesi kabul edilebilir ise de kendi mensuplarına ek maddi külfet getiremeyeceği… değerlendirilmektedir. Bu durumda… davalı idarenin 24.06.2019 tarihinde Sticker Duyurusu başlıklı ilanında yer alan RFID (Elektronik Uzaktan Okuma) Sistemi uygulamasına yönelik işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır.” gerekçeleri yer almıştır.

 

Kararda da görüleceği üzere idarenin çalışanlarına ek külfet yükleyecek yönde karar almasına imkan bulunmamaktadır.

 

Eğitim-İş olarak idareler tarafından çalışanlar aleyhine alınacak kararların iptali için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri