GÜNDEM
Giriş Tarihi : 13-05-2022 01:18   Güncelleme : 13-05-2022 01:27

Uzman ve Başöğretmenlik için yazılı sınav başvuru şartları belli oldu

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Yönetmelikte Uzman ve Başöğretmenlik için yazılı sınav başvuru şartları yayınlandı.

Uzman ve Başöğretmenlik için yazılı sınav başvuru şartları belli oldu

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne göre yılda bir defa yapılacak olan sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

 

Öğretmenlik kariyer basamakları

MADDE 11

(1) Öğretmenlik; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Aday öğretmenlik dönemini bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır.

 

 

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 22

(1) Yazılı sınav, eğitim programı konularından yapılır. Sınav konularının ağırlıkları yazılı sınav duyurusunda belirtilir.

 

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 23

(1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az altı ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Duyuruda; sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.

(3) Bu Yönetmelikte uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için belirlenen şartları taşıyanlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.

 

Yazılı sınav

MADDE 24

(1) Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

 

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 25

(1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.
 

 

Eğitim HaberleriEğitim Haberleri