ÖĞRETİCİ, basın açıklamasında şu hususlara yer verdi:

“TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Mayıs ayında enflasyon (TÜFE)  %2.98 artmıştır. 2022 yılının ilk beş ayındaki (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs) TÜFE artışı ise kümülatif  %35,62’dir.

Bağımsız araştırma grubu olan ENAGRUP (Enflasyon Araştırma Grubu)’a göre Mayıs ayı enflasyonu %5,46’dır.

Öğretici, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının memur ve emekli aylıklarını erittiğini, bu nedenle yüzde 50 ek zammın ve enflasyon farklarında eşel-mobil sitemine geçilmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

MEMUR VE EMEKLİ %28,12 ALACAKLI

Kamu görevlileri ve emeklileri 6. Dönem toplu sözleşme gereği Ocak ayında %7.5 artış alırken alınan artış daha ilk aydan erimiş, 5 aylık enflasyon %35,62 olmuştur. Yani kamu görevlileri ve emeklileri şimdiden %28,12 alacaklı hale gelmiştir. 9/1 derecedeki bir memurun sadece Mayıs ayı kaybı 1819 TL olurken 5 aylık kaybı ise 5420 TL olmuştur.

Kaldı ki bu veriler TUİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanmıştır. Markette, pazarda, konutta, ulaşımda, faturada hissedilen enflasyonun çok daha fazla olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Temmuz ayında verilecek olan enflasyon farkı geçmiş kayıpları karşılamamaktadır.  Kamu çalışanları ve emeklilerini hissedilen gerçek enflasyon altında ezdirmemek için öncelikle şimdiye kadar olan kayıplar karşılanmalı, enflasyon farkının dışında en az %50 ek zam yapılmalıdır. Temmuz ayından itibaren aynı sorunun yaşanmaması için enflasyon farkları aylık olarak verilmelidir.

 

MEMUR VE EMEKLİLERİNİN MAYIS AYI KAYIP VE ALACAKLARI NE KADAR?

BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon oranına göre (aile yardımı hariç) bazı unvanlardaki memurların aylıklarındaki erimenin özeti şudur:

 9/1 derece ve kadrodaki bir memurun doğan alacağı 1.819,62 TL,  7/1 derece ve kadrodaki bir öğretmenin doğan alacağı 2.063,63 TL, 8/3 derece ve kadrodaki bir pratisyen doktorun doğan alacağı 2.975,91 TL,, 12/3 derece ve kadrodaki bir hemşirenin doğan alacağı 1.996,45 TL, 1/4 derece ve kadrodaki bir mühendisin (büro) doğan alacağı 3.160,96 TL’dir.

Yani tüm unvanlardaki kamu görevlilerinin aylıklarına Ocak ayında yılın ilk altı ayı için yapılan % 7,5’lik artış dönemin bitmesine 1 ay kala tamamen erimiş ve bu oranını yaklaşık dört katı ( %28.12) alacaklı hale gelmiştir.

SEÇİLMİŞ BAZI UNVANLARDAKİ MEMURLARIN AYLIKLARINDA 2022 YILI YILBAŞINDA YAPILAN %7,5'LİK ARTIŞ MİKTARINA GÖRE MAYIS AYI ENFLASYON KAYIP VE ALACAK MİKTARLARI (TL)

Unvanı   Ocak 2022 % 7,5 artış miktarı  Enflasyon kayıp miktarı  Enflasyon alacağı 

HİZMETLİ  12/1  325,34  2.023,35    -1.698,02

MEMUR    9/1   348,64  2.168,26    -1.819,62

ÖĞRETMEN  7/1  395,39  2.459,01   -2.063,63

HEMŞİRE-LİSE   12/3  382,52  2.378,97  -1.996,45

PRATİSYEN DR   8/3   570,18  3.546,08   -2.975,91

UZMAN DR  1/4   697,17  4.335,86    -3.638,69

TEKNİSYEN BÜRO   11/1 365,56  2.273,51 -1.907,95

MÜHENDİS BÜRO   1/4  605,63  3.766,60  -3.160,96

ŞB MD   1/4   592,37  3.684,11   -3.091,74

Hesaplamalara; aile yardımı, diğer ödemeler ile sendika aidatı, BES ve benzeri kesintiler dahil değildir.