Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağına göre;


Nihai kanun taslağına göre öğretmenler için iki yeni disiplin cezası getirilmektedir.

1- Öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapan öğretmenlere ayıktan kesme cezası verilecek.

2- Eğitim süreçlerine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşanlara Kınama cezası verilecektir. Böylece fenomen öğretmenliğin önüne geçilmeye çalışılmakta.

Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgilerini, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara disiplin cezası verilmesi öngörülüyor.


Nihai kanun taslağına göre ek ders ücretlerinde artış gönderen ilk düzenlemeden vazgeçilmiştir. 

Yine, şube müdürlerine ve bakanlık müfettişlerine ek özel hizmet tazminatı verilmesini öngören hüküm de nihai taslakta yer almamış yani bu düzenlemeden de vazgeçilmiştir.


İlk kanun taslağında, uzman öğretmenliğe başvurabilmek için 8 yıl hizmet şartı aranmıştı. 

Nihai kanun taslağına göre bu süre yeniden 10 yıla çıkarıldı.  Yine başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte çalışma süresi ilk taslakta 8 yıldı. Yeniden 10 yıla çıkarıldı.


KPSS puanı ile girilecek olan Millî Eğitim Akademisinde, Öğretmen adayları 4 dönem eğitim görecek. 

Kanun taslağının ilk halinde 4 dönemin ne olduğu belirtilmemişti. Yeni taslağa göre her bir dönem 10 ila 14 haftalık eğitimi kapsayacak. Yani bir dönem kabaca 3 ay olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen akademisinde, öğretmenlerin yaklaşık 23 bin TL civarında ücret alacak.

 

Özel okul öğretmenlerine yeşil pasaport hakkı taslak metinden çıkarıldı.

Kanun taslağında yer alan düzenlemeye göre, özel okullarda 15 yıl ve üzerinde hizmeti olan öğretmen ve yöneticilere yeşil pasaport verilecekti. 

 

Rotasyon için azami süre 12 yıl

Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda asgari ve azami çalışma süresi 3-12 yıl olacağı açıklanmıştı.

 

Kaynak: Edip Düzen