Öğretmenlerin bu yılki mesleki çalışma programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin incelenmesine ayrıldı.

 

Tüm öğretmenler 5 günlük programın ilk 2 gününde, "Programın Ortak Metni" bölümünü inceleyecek. Diğer 2 günde ise alanında program değişikliği olan öğretmenler, kendi alanlarına ilişkin oluşturulan yeni programı zümre olarak tetkik edecek. Alanında program değişikliği olmayan öğretmenler ise 2 günlük sürede Bakanlıkça okul türüne özel hazırlanarak kendilerine gönderilen program doğrultusunda mesleki çalışmalarını yürütecek. Öğretmenler, son gün ise kurul toplantıları ve komisyon çalışmalarına katılacak.

 

Öğretmenler, inceleme raporlarını "veri.meb.gov.tr" üzerinden yükleyerek Bakanlığa ulaştıracak. Bu inceleme görevi neticesinde öğretmenlerin program farkındalığının artırılması ve öğretmen eğitimlerine ön hazırlık yapmaları amaçlanıyor.

 

Alanında öğretim programı değişikliği olan öğretmenlerimiz;

Ek-1 formda belirtilen çalışmaları 24-25 Haziran 2024 tarihlerinde, Ek-2 formda belirtilen çalışmaları ise 26-27 Haziran 2024 tarihlerinde 2 gün olacak şekilde yapacaklardır.

 

Alanında öğretim programı değişikliği olmayan öğretmenlerimiz;

24-25 Haziran 2024 tarihlerinde, genel müdürlükler bazında kendilerine verilen konularda yapacakları çalışmaları Ek-1 form çalışmalarını ise 26-27 Haziran 2024 tarihlerinde 2 gün olacak şekilde yapacaklardır. 

 

Özetle seminer programı şöyle;

Tarih Program

  • 24 Haziran Ortak metin incelemesi
  • 25 Haziran Ortak metin incelemesi
  • 26 Haziran Zümre şeklinde program incelemesi
  • 27 Haziran Zümre şeklinde program incelemesi
  • 28 Haziran Kurul komisyon çalışmaları ve rapor incelemesi

 
 

Görev yaptığı okul dışında mesleki çalışmasını tamamlayan öğretmenler;

Mesleki çalışmaya katılım durumları kadrolarının bulunduğu okula yazılı olarak bildirilecektir. 

 

 

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ORTAK METNİ İNCELEME FORMU (EK-1) AÇIKLAMALAR

Bu form, öğretmenlerimizin tamamı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ortak metninin değerlendirilmesi amacıyla elektronik ortamda word belgesi şeklinde doldurulup elektronik ortamda Okul Zümre Başkanına en geç 25 Haziran 2024 tarihine kadar teslim edilecektir.

 

Tüm Öğretmenlerden elektronik ortamda word belgesi olarak gelen değerlendirmeler Okul Zümre Başkanınca birleştirilip 26 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar "veri.meb.gov.tradresine işlenecektir

  • Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni İnceleme Formu Ek-1 (Word) formu indirmek için tıklayınız

 

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ DEĞİŞEN ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İNCELEME FORMU (EK-2 ) AÇIKLAMALAR

Bu form, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programı değişen her bir alan için o alanın zümre öğretmenleri tarafından doldurulacaktır. (word belgesi olarak elektronik ortamda doldurulmasında fayda var)

 

Öğretim programı değişen 6 dersin her bir branşına ait tüm zümre öğretmenlerinin elektronik ortamda word belgesi olarak doldurduğu bu ek -2 formu; sonrasında o branşın zümre başkanına en geç 27 Haziran 2024 tarihine kadar teslim edilecektir. Branş zümre başkanı ise formlarda yer alan değerlendirmeleri birleştirip 28 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar veri.meb.gov.tr adresine işleyecektir.

 

Öğretim programı değişmeyen (6 dersin dışındaki branşlar) branş öğretmenleri bu formu (ek-2) doldurmayacak olup onlar sadece genel değerlendirme formu olan ek-1 formunu elektronik ortamda doldurup (word belgesi olarak) okul zümre başkanına 27 Haziran 2024 tarihine kadar teslim edecektir. Okul zümre başkanı ise tüm öğretmenlerden gelen formları birleştirip 28 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar veri.meb.gov.tr adresine işleyecektir.

  • Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni İnceleme Formu Ek-2 (Word) formu indirmek için tıklayınız

Guncelegitim.com / ÖZEL HABER