İşte Eğitim Sen web sitesinden yayımladığı açıklaması:

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı, seminer döneminde öğretmenlerin yeni müfredata dair değerlendirmelerini almak amacıyla bir form hazırlamış ve öğretmenlerle paylaşmıştı.

Ancak öğretmenlerden gelen eleştiriler Millî Eğitim Bakanlığı’nı rahatsız etmiş olacak ki İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri okullara talimat göndererek okul müdürlerinin eleştiri içeren metinlere yönelik gerekli tedbirleri almalarını ve öğretmenlerin görüşlerinin zümre başkanlarınca ortak metne dönüştürülerek sisteme girilmesini istemiştir.

Kimi eğitim yöneticilerini ise yeni müfredatın dayatmacı bir anlayışla hazırlanması değil, bizzat öğretmenlerin müfredata yönelik eleştirileri rahatsız etmiştir! Söz konusu yöneticiler“ideolojik saplantılı” ve “çalışmaları provoke ediyor” diyerek eleştirilerin sansürlenmesi amacıyla okullara talimatlar yağdırmaktadır!

Yaşanan bu gelişmeler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredata dair öğretmenlerin onayını alamadığının en net ifadesidir!

Görüşleri sansürleyenlerin, “bireysel değil ortaklaştırılmış değerlendirmeleri alacağız” diyenlerin, tüm çabalarına rağmen bu müfredatı süsleyemeyeceği, göstermelik değerlendirme raporlarıyla bu müfredatı meşrulaştıramayacağı ortadadır! Ancak asıl sorunumuz bu müfredatın çocuklarımızüzerinde bırakacağı ve giderilmesi çok zor olacak derinizlerdir.

Öğretmenlerin iradesine başvurulmadan hazırlanan ve  öğretmenlerin onayını alamamasına rağmen ısrar ve dayatmayla hayata geçirilmeye çalışılan müfredat değişikliğinin karşısında tüm örgütlü gücümüzle duracağız! Eğitimin tüm bileşenleriyle birlikte, bu müfredat geri çekilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!

Eğitim Sen